Žalmy 79:1–13

  • Modlitba po tom, co národy napadly Boží lid

    • „Jsme teď terčem posměchu“ (4)

    • „Pomoz nám kvůli svému slavnému jménu“ (9)

    • „Sedminásobně odplať našim sousedům“ (12)

Asafův žalm.+ 79  Bože, do tvého dědictví+ vtrhly národy,poskvrnily tvůj svatý chrám+a z Jeruzaléma udělaly hromadu trosek.+   Mrtvoly tvých sluhů dali za potravu ptákům,těla tvých věrných divokým zvířatům.+   Jejich krev vylili kolem Jeruzaléma jako vodua neměl je kdo pohřbít.+   Pro naše sousedy jsme teď terčem posměchu,+lidé v okolí se nám vysmívají a pošklebují.   Jak dlouho budeš zuřit, Jehovo? Navždy?+ Jak dlouho bude tvůj hněv planout jako oheň?+   Vylij svůj vztek na národy, které tě neznají,a na království, která nevzývají tvé jméno.+   Pohltily totiž Jákobaa zpustošily jeho domovinu.+   Nevolej nás k odpovědnosti za provinění našich předků.+ Co nejdřív se nad námi slituj,+vždyť jsme se dostali na úplné dno.   Bože naší záchrany, pomoz nám+kvůli svému slavnému jménu,osvoboď nás a odpusť nám* naše hříchy kvůli svému jménu.+ 10  Proč by měly národy říkat: „Kde je jejich Bůh?“+ Ať národy před našima očima poznají,že prolitá krev tvých sluhů byla pomstěna.+ 11  Kéž uslyšíš vzdychání vězňů,+svou velkou mocí* zachraň* ty, kdo jsou odsouzeni k smrti.*+ 12  Sedminásobně odplať našim sousedům za posměšky,+které mířily na tebe, Jehovo.+ 13  A my, tvůj lid a ovce, které paseš,+ti navždy budeme děkovata generaci za generací tě chválit.+

Poznámky

Dosl. „přikryj“.
Dosl. „paží“.
Nebo možná „osvoboď“.
Dosl. „syny smrti“.