Žalmy 19:1–14

  • Boží výtvory a zákony o něm vydávají svědectví

    • „Nebesa oznamují Boží slávu“ (1)

    • Boží dokonalý zákon obnovuje síly (7)

    • Hříchy, kterých si nejsem vědom (12)

Pro dirigenta. Davidův žalm. 19  Nebesa oznamují Boží slávu,+obloha* vypráví o díle jeho rukou.+   Den za dnem překypují slovya noc za nocí předávají poznání.   Není tu řeč a nejsou tu slova,jejich hlas není slyšet.   Ale jejich svědectví* se rozneslo po celé zemi,jejich poselství do nejvzdálenějších končin země.*+ V nebesích Bůh postavil stan slunci –   to je jako ženich vycházející ze svatební komnaty,raduje se jako silný muž, když běží po své cestě.   Z jednoho konce nebes vycházía obloukem směřuje k druhému,+nic se neschová před jeho žárem.   Jehovův zákon je dokonalý,+ obnovuje síly.+ Jehovovy připomínky jsou spolehlivé,+ nezkušený díky nim zmoudří.+   Nařízení od Jehovy jsou správná, rozradostňují srdce,+Jehovova přikázání jsou čistá, rozzařují oči.+   Bázeň před Jehovou+ je ryzí, trvá navždy. Jehovova soudcovská rozhodnutí jsou pravdivá, naprosto spravedlivá.+ 10  Jsou mnohem cennější než zlato,než spousta ryzího* zlata,+a sladší než med,+med, který stéká z pláství. 11  Pro tvého sluhu jsou varováním,+jejich dodržování přináší velkou odměnu.+ 12  Kdo může rozeznat vlastní chyby?+ Očisti mě od hříchů, kterých si nejsem vědom. 13  A zabraň mi v troufalém jednání,+ať mě neovládne.+ Pak budu úplný+a nebudu vinen těžkými* hříchy. 14  Ať jsou ti slova mých úst a rozjímání mého srdce příjemné,+Jehovo, má skálo+ a můj výplatce.+

Poznámky

Nebo „prostor“.
Nebo „zvuk“, nebo možná „měřicí šňůra“.
Nebo „obydlené, úrodné země“.
Nebo „přečištěného“.
Nebo „mnoha“.