Přejít k článku

Přejít na obsah

17. OTÁZKA

Jak může Bible pomoct vaší rodině?

MANŽELÉ A OTCOVÉ

„Stejně tak by měli manželé milovat své manželky jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou manželku, miluje sebe. Nikdo přece nikdy neměl nenávist ke svému tělu, ale živí ho a něžně o něj pečuje... Ať každý z vás miluje svou manželku jako sám sebe.“

Efezanům 5:28, 29, 33

„Otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je tak, že je budete poučovat a usměrňovat v souladu s Jehovovou vůlí.“

Efezanům 6:4

MANŽELKY

„Manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“

Efezanům 5:33

„Manželky, podřizujte se svým manželům, jak je to vhodné v Pánu.“

Kolosanům 3:18

DĚTI

„Děti, poslouchejte své rodiče, jak si to přeje Pán, protože je to správné. ‚Měj v úctě svého otce a matku‘ je první přikázání spojené se slibem: ‚Aby se ti dobře dařilo a abys dlouho žil na zemi.‘“

Efezanům 6:1–3

„Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, protože se to líbí Pánu.“

Kolosanům 3:20