Žalmy 71:1–24

  • V koho můžou důvěřovat staří lidé

    • „Od mládí ti důvěřuji“ (5)

    • „Když ztrácím síly“ (9)

    • Bůh mě vyučuje od mládí (17)

71  U tebe, Jehovo, hledám útočiště. Ať nejsem nikdy zahanben.+   Zachraň mě a osvoboď, vždyť jsi spravedlivý. Věnuj mi pozornost* a zachraň mě.+   Staň se pro mě skalní tvrzí,kam bych mohl kdykoli vejít. Dej příkaz, abych byl zachráněn,jsi moje skála a pevnost.+   Můj Bože, osvoboď mě z rukou ničemy,+ze sevření nespravedlivého utlačovatele.   Vždyť jsi má naděje, Svrchovaný pane Jehovo,už od mládí ti důvěřuji.+   Už od narození na tebe spoléhám,ty jsi mě oddělil od matčina lůna.+ Stále tě chválím.   Pro mnohé jsem byl jako zázrak,ale moje pevné útočiště jsi ty.   Má ústa jsou plná tvé chvály,+celý den vyprávím o tvé nádheře.   Neodvrhuj mě ve stáří,+neopouštěj mě, když ztrácím síly.+ 10  Moji nepřátelé se na mě domlouvají,ti, kdo mi usilují o život, se spolu tajně radí.+ 11  Říkají: „Bůh ho opustil. Hoňte ho a chyťte, vždyť ho nemá kdo zachránit.“+ 12  Bože, nebuď ode mě daleko. Můj Bože, pospěš mi na pomoc!+ 13  Ať jsou moji odpůrcizahanbeni a zahynou.+ Ať ty, kdo se mě snaží zničit,přikryje hanba a pokoření.+ 14  Ale já budu dál čekata budu tě chválit ještě víc. 15  Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti,+celý den o tvých skutcích záchrany,i když je jich víc, než dokážu pochopit.*+ 16  Přijdu a budu mluvit o tvých mocných skutcích,Svrchovaný pane Jehovo. Budu připomínat tvou spravedlnost, jen tvou. 17  Bože, vyučoval jsi mě od mládí+a já až doteď ohlašuji tvé úžasné skutky.+ 18  Neopouštěj mě, Bože, ani až budu starý a šedivý,+ať můžu vyprávět o tvé síle* další generacia o tvé moci všem, kdo mají přijít.+ 19  Tvá spravedlnost, Bože, sahá až do výšin,+udělal jsi velké věci. Bože, kdo je jako ty?+ 20  Dal jsi mi zakusit hodně utrpení a neštěstí,+ale znovu mě oživ,vyveď mě z hlubin* země.+ 21  Kéž mi vrátíš důstojnost,obklopíš mě a utěšíš. 22  Pak tě budu chválit hrou na lyruza tvou věrnost, můj Bože.+ Budu tě chválit zpěvem* za doprovodu harfy,Svatý Izraele. 23  Až tě budu chválit zpěvem, mé rty budou radostně volat,+protože jsi mi zachránil život.*+ 24  Můj jazyk bude celý den mluvit* o tvé spravedlnosti,+vždyť ti, kdo se mě snaží zničit, budou zahanbeni a potupeni.+

Poznámky

Dosl. „nakloň ke mně své ucho“.
Nebo „spočítat“.
Dosl. „paži“.
Nebo „vodních hlubin“.
Nebo „ti hrát“.
Nebo „vyplatil mou duši“.
Nebo „rozjímat“.