Žalmy 90:1–17

  • Věčný Bůh a pomíjivý člověk

    • Tisíc let je jako včerejšek (4)

    • Člověk žije 70 až 80 let (10)

    • „Nauč nás, jak počítat své dny“ (12)

Modlitba Mojžíše, muže pravého Boha.+ 90  Jehovo, ty jsi naším obydlím*+ po všechny generace.   Dřív než se zrodily hory,dřív než jsi stvořil* zemi a svět,+od věčnosti po věčnost jsi Bůh.+   Vracíš člověka do prachu,říkáš: „Vraťte se tam, lidští synové.“+   Vždyť tisíc let je v tvých očích jen jako včerejšek, který pominul,+jako jedna noční hlídka.   Odplavuješ je,+ mizí jako spánek. Ráno jsou jako rašící tráva,+   která zrána kvete a roste,ale večer vadne a usychá.+   Vždyť nás pohlcuje tvůj hněv+a děsíme se tvého vzteku.   Víš o našich hříších,*+světlo tvé tváře odhaluje naše tajemství.+   Naše dny* se chýlí ke konci kvůli tvému vzteku,naše roky uplynou jako zašeptání.* 10  Náš život trvá 70 let,a pokud má někdo víc* síly, i 80.+ Ale je plný těžkostí a trápení,rychle pomíjí a my ulétáme.+ 11  Dokáže někdo pochopit sílu tvého hněvu? Tvůj vztek je tak velký jako bázeň, kterou si zasloužíš.+ 12  Nauč nás, jak počítat* své dny,+abychom získali moudré srdce. 13  Vrať se, Jehovo!+ Jak dlouho to bude trvat?+ Slituj se nad svými sluhy.+ 14  Ráno nás nasyť svou věrnou láskou,+abychom křičeli radostí a jásali+ po všechny své dny. 15  Dávej nám radost tolik dnů, kolik dnů jsi nás trápil,+tolik let, kolik let jsme zažívali neštěstí.+ 16  Kéž tvoji sluhové vidí tvé skutkya jejich synové tvou nádheru.+ 17  Kéž máme přízeň Jehovy, našeho Boha. Dopřej úspěch* dílu našich rukou,ano, dopřej úspěch* dílu našich rukou.+

Poznámky

Nebo možná „útočištěm“.
Nebo „v porodních bolestech zrodil“.
Dosl. „kladeš si naše provinění před sebe“.
Nebo „povzdech“.
Nebo „náš život“.
Nebo „zvláštní“.
Nebo „dobře využít“.
Nebo „upevni“.
Nebo „upevni“.