Žalmy 8:1–9

  • Boží sláva a důstojnost člověka

    • „Jak majestátní je tvé jméno!“ (1, 9)

    • „Co je smrtelný člověk?“ (4)

    • Člověk byl korunován nádherou (5)

Pro dirigenta: na gittit.* Davidův žalm. 8  Jehovo, náš Pane, jak majestátní je tvé jméno po celé zemi,svou slávu jsi vyvýšil nad nebesa!*+   Z úst dětí a kojenců+ jsi svým nepřátelům ukázal sílu,abys umlčel nepřítele i toho, kdo se mstí.   Když vidím tvá nebesa, díla tvých prstů,měsíc a hvězdy, které jsi vytvořil,+   co je smrtelný člověk, že na něj pamatuješ,co je syn člověka, že se o něj staráš?+   Dal jsi mu o něco nižší postavení, než mají ti podobní Bohu,*a korunoval jsi ho slávou a nádherou.   Svěřil jsi mu vládu nad díly svých rukou,+všechno jsi mu položil pod nohy:   všechny ovce, kozy i dobytek,stejně jako divoká* zvířata,+   nebeské ptáky a mořské ryby,všechno, co putuje mořskými stezkami.   Jehovo, náš Pane, jak majestátní je tvé jméno po celé zemi!

Poznámky

Nebo možná „ty, o jehož slávě se vypráví nad nebesy“.
Nebo „andělé“.
Dosl. „polní“.