Přejít k článku

Přejít na obsah

16. OTÁZKA

Jak zvládat starosti?

„Uvrhni své starosti na Jehovu a on tě podpoří. Nikdy nedovolí, aby ten, kdo jedná správně, padl.“

Žalm 55:22

„Plány pilného vždycky vedou k úspěchu, ale každého, kdo je ukvapený, čeká jen chudoba.“

Přísloví 21:5

„Neboj se, vždyť jsem s tebou. Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomůžu ti. Budu tě pevně držet svou spravedlivou pravicí.“

Izajáš 41:10

„Kdo z vás může svůj život prodloužit o jedinou chvíli tím, že si dělá starosti?“

Matouš 6:27

„Nikdy si nedělejte starosti o zítřejší den, protože zítřek přinese své vlastní starosti. Každý den má dost svých problémů.“

Matouš 6:34

„[Ujišťujte se] o tom, které věci jsou důležitější.“

Filipanům 1:10

„S ničím si nedělejte starosti, ale v každé situaci předkládejte své žádosti Bohu v modlitbě a úpěnlivé prosbě a zároveň mu děkujte. A Boží pokoj, který přesahuje veškeré chápání, bude střežit vaše srdce a vaši mysl prostřednictvím Krista Ježíše.“

Filipanům 4:6, 7