Žalmy 35:1–28

  • Prosba o záchranu před nepřáteli

    • Nepřátelé budou odehnáni (5)

    • Chválit Boha uprostřed davů (18)

    • Nenáviděn bez důvodu (19)

Od Davida. 35  Jehovo, obhajuj mě ve sporu s mými odpůrci,+bojuj proti těm, kdo bojují proti mně.+   Vezmi svůj malý štít* i velký štít+a povstaň na mou obranu.+   Napřáhni proti mým pronásledovatelům+ kopí a válečnou* sekeru. Řekni mi: „Jsem tvá záchrana.“+   Kéž jsou zahanbeni a pokořeni ti, kdo mi usilují o život.+ Kéž se s hanbou dají na ústup ti, kdo mě plánují zničit.   Ať jsou jako plevy ve větru,ať je Jehovův anděl odežene pryč.+   Ať je jejich cesta temná a kluzká,až je Jehovův anděl bude pronásledovat.   Vždyť na mě bezdůvodně nastražili síť,bez důvodu pro mě vykopali jámu.   Ať je zaskočí neštěstí. Ať se chytí do sítě, kterou nastražili,ať do ní padnou a zahynou.+   Ale já se budu radovat z Jehovy,budu mít radost z toho, že zachraňuje. 10  Všechny moje kosti řeknou: „Jehovo, kdo je jako ty? Osvobozuješ bezmocné od silnějších,+bezmocné a chudé od těch, kdo je olupují.“+ 11  Předstupují zákeřní svědkové+a ptají se mě na věci, o kterých nic nevím. 12  Oplácejí mi dobré špatným,+cítím se jako sirotek. 13  Když byli nemocní, oblékl jsem se do pytloviny. Trápil jsem se půstem,a když se má modlitba vracela nevyslyšená,* 14  chodil jsem, jako bych truchlil pro přítele nebo bratra,skláněl jsem se ve smutku jako ten, kdo oplakává matku. 15  Ale když jsem upadl já, měli radost a sešli se,sešli se, aby mě srazili, až to nebudu čekat. Slovy mě trhali na kusy, nemlčeli. 16  Bezbožníci se mi s pohrdáním vysmívají,*když mě vidí, skřípou zuby.+ 17  Jehovo, jak dlouho budeš jen přihlížet?+ Zachraň mě před jejich útoky,+můj vzácný život* před mladými lvy.*+ 18  Pak ti budu děkovat ve velkém sboru,+uprostřed davů tě budu chválit. 19  Ať se ti, kdo jsou bezdůvodně mými nepřáteli, neradují z mého neštěstí,ať ti, kdo mě bez důvodu nenávidí,+ nemhouří zlomyslně oči. 20  Vždyť nemluví o pokoji,ale plánují lsti proti mírumilovným lidem.+ 21  Otvírají si na mě ústa a obviňují mě,říkají: „Ha! Viděli jsme to na vlastní oči.“ 22  Jehovo, ty jsi to viděl, tak nemlč!+ Jehovo, nebuď ode mě daleko.+ 23  Probuď se a povstaň na mou obranu,můj Bože, Jehovo, obhajuj mě v právním sporu. 24  Suď mě podle své spravedlnosti,+ Jehovo, můj Bože,ať se neradují z mého neštěstí. 25  Ať si nikdy neřeknou: „Tak jsme dosáhli svého.“ Ať nikdy neřeknou: „Dostali* jsme ho!“+ 26  Ať jsou zahanbeni a potupeni všichni,kdo se radují z mého neštěstí. Ať si ti, kdo se nade mě povyšují, oblečou hanbu a pokoření. 27  Ať ti, kdo jsou rádi, že jednám správně, křičí radostí. Ať stále říkají: „Kéž je oslavován Jehova, který má potěšení z pokoje svého sluhy.“+ 28  Pak bude můj jazyk vyprávět* o tvé spravedlnosti+a celý den tě chválit.+

Poznámky

Malé štíty obvykle nosili lukostřelci.
Nebo „dvojsečnou“.
Nebo „vracela se mi na prsa“.
Nebo možná „bezbožníci se vysmívají za kus chleba“.
Dosl. „můj jediný“, vztahuje se na jeho život.
Nebo „mladými lvy s hřívou“.
Dosl. „spolkli“.
Nebo „rozjímat“.