Žalmy 81:1–16

  • Vybídka k poslušnosti

    • Neuctívat cizí bohy (9)

    • „Kdyby mi jen můj lid naslouchal“ (13)

Pro dirigenta: na gittit.* Od Asafa.+ 81  Radostně volejte k Bohu, naší síle,+vítězoslavně křičte k Jákobovu Bohu.   Začněte hrát, vezměte tamburínu,libozvučnou harfu i lyru.   Za novoluní trubte na roh,+i za úplňku, v den našeho svátku.+   Vždyť je to ustanovení pro Izrael,rozhodnutí Jákobova Boha.+   Dal to Josefovi jako připomínku,+když vytáhl proti Egyptu.+ Slyšel jsem hlas,* který jsem neznal:   „Sundal jsem z jeho ramen břemeno,+vzal jsem z jeho rukou koš.   V tísni jsi volal a já jsem tě osvobodil,+odpověděl jsem ti z bouřkového mraku.*+ Zkoušel jsem tě u vod Meriba.*+ (Sela)   Poslouchej, můj lide, budu proti tobě svědčit. Kdybys mi jen naslouchal, Izraeli!+   Nebude mezi vámi žádný cizí bůh,nebudeš se klanět cizímu bohu.+ 10  Já, Jehova, jsem tvůj Bůh,ten, kdo tě vyvedl z Egypta.+ Otevři ústa a já tě nasytím.+ 11  Ale můj lid mi nenaslouchal,Izrael se mi nepodřídil.+ 12  A tak jsem je nechal, ať se řídí svým zatvrzelým srdcem,dělali si, co sami považovali za správné.*+ 13  Kdyby mi jen můj lid naslouchal,+kdyby jen Izrael chodil po mých cestách!+ 14  Jejich protivníky bych si rychle podmanil,napřáhl bych ruku proti jejich nepřátelům.+ 15  Ti, kdo Jehovu nenávidí, se před ním budou krčita jejich konec* bude věčný. 16  Ale tebe* budu krmit nejlepší pšenicí*+a sytit tě medem ze skály.“+

Poznámky

Nebo „jazyk“.
Znamená „hádání se“.
Dosl. „na skrytém místě hromu“.
Dosl. „chodili ve svých radách“.
Dosl. „čas“.
Dosl. „jeho“, tj. Boží lid.
Dosl. „tukem pšenice“.