Žalmy 101:1–8

  • Vládce jedná bezúhonně

    • Nestrpím pýchu (5)

    • „Upřu zrak na věrné“ (6)

Od Davida. Žalm. 101  Budu zpívat o věrné lásce a právu,tebe, Jehovo, budu chválit zpěvem.*   Budu jednat rozvážně a bezúhonně. Kdy ke mně přijdeš? Ve svém domě budu žít* s čistým* srdcem.+   Nebudu se dívat na* nic bezcenného. Nenávidím skutky těch, kdo odbočují ze správné cesty,+nechci s tím mít nic společného.*   Pokřivené srdce je mi vzdálené,nepřistoupím na* nic špatného.   Kdo tajně pomlouvá svého bližního,+toho umlčím.* Kdo má povýšené oči a pyšné srdce,toho nestrpím.   Upřu zrak na věrné v zemi,ti u mě budou bydlet. Kdo žije bezúhonně, ten mi bude sloužit.   V mém domě nebude bydlet žádný podvodník,žádný lhář přede mnou* neobstojí.   Každé ráno umlčím* všechny ničemy v zemi,z Jehovova města odstraním* všechny, kdo páchají zlo.+

Poznámky

Nebo „hrát“.
Dosl. „chodit“.
Nebo „ryzím“.
Dosl. „nepostavím si před oči“.
Nebo „jejich skutky ke mně nelnou“.
Dosl. „nebudu znát“.
Nebo „s tím skoncuji“.
Dosl. „před mýma očima“.
Nebo „skoncuji s“.
Dosl. „odříznu“.