Žalmy 121:1–8

  • Jehova střeží svůj lid

    • „Pomoc mi přichází od Jehovy“ (2)

    • Jehova nikdy nespí (3, 4)

Píseň výstupů. 121  Zvedám oči k horám.+ Odkud mi přijde pomoc?   Pomoc mi přichází od Jehovy,+Tvůrce nebe a země.   Nedovolí, aby ti uklouzla* noha.+ Tvůj strážce nikdy nebude ospalý.   Strážce Izraelenikdy nebude ospalý ani nepůjde spát.+   Jehova tě střeží,Jehova je stínem+ po tvé pravici.+   Ve dne do tebe nebude bít slunce+ani měsíc v noci.+   Jehova tě bude chránit před vším zlým,+bude střežit tvůj život.+   Jehova tě bude chránit při všem, co děláš,*odteď až navěky.

Poznámky

Nebo „se ti zapotácela“.
Dosl. „bude střežit tvé vycházení a tvé vcházení“.