Žalmy 67:1–7

  • Konce země se budou bát Boha

    • Boží cesta má být známá (2)

    • „Ať tě všechny národy chválí“ (3, 5)

    • „Bůh nám bude žehnat“ (6, 7)

Pro dirigenta: s doprovodem lyr. Žalm. Píseň. 67  Bože, projevíš nám přízeň a požehnáš nám,pohlédneš na nás s rozzářenou tváří,+ (Sela)   aby byla tvá cesta známá po celé zemi,+tvé skutky záchrany mezi všemi národy.+   Ať tě národy chválí, Bože,ať tě všechny národy chválí.   Ať se národy radují a radostně volají,+vždyť je budeš soudit spravedlivě.+ Povedeš národy země. (Sela)   Ať tě národy chválí, Bože,ať tě všechny národy chválí.   Země vydá svou úrodu,+Bůh, náš Bůh, nám bude žehnat.+   Bůh nám bude žehnata všechny konce země se ho budou bát.*+

Poznámky

Nebo „ctít“.