Žalmy 50:1–23

  • Bůh rozsuzuje mezi věrnými a ničemy

    • Boží smlouva nad obětí (5)

    • „Bůh sám je Soudce“ (6)

    • Bohu patří všechna zvířata (10, 11)

    • Bůh odhaluje ničemy (16–21)

Asafův žalm.+ 50  Bůh bohů, Jehova,*+ promluvil. Svolává zemiod východu slunce až do jeho západu.*   Bůh září ze Sionu, místa dokonalé krásy.+   Náš Bůh přijde a nezůstane zticha.+ Před ním je stravující oheň+a všude kolem něj zuří velká bouře.+   Svolává nebesa a zemi,+aby soudil svůj lid:+   „Shromážděte ke mně mé věrné,ty, kdo se mnou nad obětí uzavírají smlouvu.“+   Nebesa ohlašují jeho spravedlnost,vždyť Bůh sám je Soudce.+ (Sela)   „Naslouchej, můj lide, a já budu mluvit,budu svědčit proti tobě, Izraeli.+ Jsem Bůh, tvůj Bůh.+   Nekárám tě kvůli tvým obětemani kvůli tvým zápalným obětním darům, které jsou stále přede mnou.+   Nepotřebuji býka z tvého domuani kozly z tvých ohrad.+ 10  Patří mi přece každé divoké zvíře v lesích+i zvířata na tisíci horách. 11  Znám každého ptáka v horách+a nesčetná zvířata v polích jsou moje. 12  Kdybych měl hlad, neříkal bych ti to,vždyť mi patří úrodná země a všechno na ní.+ 13  Potřebuji snad jíst maso býkůa pít krev kozlů?+ 14  Jako oběť Bohu přinášej poděkování+a plň slavnostní sliby, které jsi dal Nejvyššímu.+ 15  Volej ke mně v době tísně.+ Osvobodím tě a ty mě budeš oslavovat.“+ 16  Ale ničemovi Bůh řekne: „Jaké máš právo citovat mé předpisy+a mluvit o mé smlouvě?+ 17  Vždyť ty nenávidíš ukázňování*a k mým slovům se obracíš zády.*+ 18  Když vidíš zloděje, uznáváš ho*+a stýkáš se s cizoložníky. 19  Svými ústy šíříš špatné věci,na tvém jazyku lpí podvod.+ 20  Sedíš a mluvíš proti vlastnímu bratrovi,+na syna své matky prozrazuješ chyby.* 21  Když jsi ty věci dělal, mlčel jsem,a tak sis myslel, že jsem jako ty. Ale teď tě budu kárata předložím svá obvinění proti tobě.+ 22  Zamyslete se nad tím prosím, vy, kdo zapomínáte na Boha,+jinak vás budu muset roztrhat na kusy a nikdo vás nezachrání. 23  Ten, kdo jako oběť přináší poděkování, mě oslavuje+a ten, kdo se drží stanovené cesty,uvidí, jak ho zachráním.“+

Poznámky

Nebo „ten Božský, Bůh, Jehova“.
Nebo „od východu k západu“.
Dosl. „moje slova házíš za sebe“.
Nebo „poučování“.
Nebo možná „připojíš se k němu“.
Nebo „házíš špínu“.