Žalmy 47:1–9

  • Bůh je králem celé země

    • Jehova vzbuzuje bázeň (2)

    • Chvalte Boha zpěvem (6, 7)

Pro dirigenta. Od Korachových synů.+ Žalm. 47  Tleskejte, všechny národy! Vítězoslavně křičte, radostně volejte k Bohu!   Vždyť Jehova, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň,+je to veliký král nad celou zemí.+   Podmaňuje nám národy,klade nám je k nohám.+   Vybírá pro nás dědictví,+pýchu Jákoba, kterého miluje.+ (Sela)   Bůh vystoupil vzhůru za velkého jásotu,Jehova vystoupil za zvuku rohu.*   Chvalte Boha zpěvem,* chvalte ho zpěvem. Chvalte zpěvem našeho krále, chvalte ho zpěvem.   Vždyť Bůh je králem celé země,+chvalte ho zpěvem a jednejte s pochopením.   Bůh se stal králem nad národy.+ Bůh sedí na svém svatém trůnu.   Vůdci národů se shromáždilispolu s lidem Abrahamova Boha. Vždyť vládci* země patří Bohu. Je velmi vyvýšený.+

Poznámky

Nebo „beraního rohu, trubky“.
Nebo „hrajte Bohu“.
Dosl. „štíty“.