Žalmy 96:1–13

  • „Zpívejte Jehovovi novou píseň“

    • Jehova si zaslouží všechnu chválu (4)

    • Bohové národů jsou bezcenní (5)

    • Uctívejte Jehovu v rouchu svatosti (9)

96  Zpívejte Jehovovi novou píseň.+ Zpívej Jehovovi, celá země!+   Zpívejte Jehovovi, chvalte jeho jméno. Den co den vyprávějte dobrou zprávu o záchraně od něj.+   Vyprávějte mezi národy o jeho slávě,oznamujte všem lidem jeho úžasné skutky.+   Jehova je velký a zaslouží si všechnu chválu. Vzbuzuje větší bázeň než všichni ostatní bohové.   Všichni bohové národů jsou bezcenní,+ale Jehova vytvořil nebesa.+   Obklopuje ho vznešenost* a nádhera,+v jeho svatyni je síla a krása.+   Vzdávejte Jehovovi čest, rodiny národů,vzdávejte Jehovovi čest za jeho slávu a sílu.+   Vzdávejte Jehovovi slávu hodnou jeho jména,+přineste dar a vejděte na jeho nádvoří.   Klaňte se* Jehovovi v nádherném rouchu svatosti.* Chvěj se před ním, celá země! 10  Oznamujte mezi národy: „Jehova se stal králem!+ Země* stojí na pevných základech, nic jí neotřese.* On bude soudit* národy spravedlivě.“+ 11  Ať se radují nebesa, ať jásá země,ať burácí moře a všechno, co je v něm,+ 12  ať jásají pole a všechno, co je na nich.+ Ať všechny stromy v lese radostně volají+ 13  před Jehovou, vždyť přichází,*přichází soudit zemi. Bude spravedlivě soudit obydlenou* zemi,+s věrností bude soudit národy.+

Poznámky

Nebo „důstojnost“.
Nebo možná „kvůli nádheře jeho svatosti“.
Nebo „uctívejte“.
Nebo „úrodná země“.
Nebo „nezapotácí se“.
Nebo „ujme se případu“.
Nebo „přišel“.
Nebo „úrodnou“.