Přejít k článku

Materiály pro lékaře

Lékařské publikace obsahují mnoho zpráv o komplexních léčebných a chirurgických výkonech, které byly úspěšně provedeny bez transfuze alogenní plné krve nebo jejích hlavních složek. Aby nebyla nutná transfuze, je potřeba co nejlépe využívat klinické postupy, jejichž účelem je omezení krevních ztrát, šetření autologní krví, stimulace krvetvorby a lepší tolerance anémie. Tato sekce obsahuje úryvky článků z předních recenzovaných lékařských časopisů, které ukazují, proč je výhodné používat alternativy k transfuzím a postupy pro šetření autologní krví.