Materiály pro lékaře

Odkazy na články z předních recenzovaných lékařských časopisů, které obsahují důkazy, proč je výhodné používat lékařské postupy, díky kterým se dá při léčbě a chirurgických zákrocích v různých podmínkách předejít alogenní transfuzi.

Kontaktujte nás