Přejít k článku

Lékařská péče bez transfuzí – V souladu s potřebami a právy pacientů

Video se zabývá lékařskými, etickými, ekonomickými a právními otázkami, které souvisí s bezkrevní medicínou. Popisuje, jak je možné díky bezkrevním lékařským postupům hospodárným způsobem uspokojit potřeby pacientů a přitom respektovat jejich autonomii a informovaný souhlas. (28 minut)

Zjistěte víc

PRO LÉKAŘE

Bioetika a právo

Etická, právní a sociální hlediska, která stojí za to při léčbě svědků Jehovových zvážit.

PRO LÉKAŘE

Náboženský a etický postoj k léčbě a k podobným otázkám

Oficiální postoj svědků Jehovových k lékařské péči, použití vlastní krve při lékařských zákrocích a klinické použití derivátů hlavních složek krve.

ČASTÉ OTÁZKY

Proč svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze?

O svědcích Jehovových existuje v souvislosti s transfuzemi mnoho mylných názorů. Přečtěte si fakta.