Přejít k článku

Videa

Tyto dokumentární filmy byly připraveny pro lékaře, sociální pracovníky a soudce. Podíleli se na nich mezinárodně uznávaní lékaři, odborníci na etiku, pedagogové a právníci.

 

Alternativní postupy k transfuzím – Jednoduché, bezpečné a účinné

Mnozí vidí negativa, která souvisí s transfuzí alogenní krve, například vysoké náklady, možnost administrativní chyby, riziko nákazy a nepříznivý dopad na zdraví některých pacientů. Proto vzrůstá zájem o postupy, kterými se dají omezit krevní ztráty. Toto oceněné video shrnuje lékařské postupy, díky kterým je možné se trasfuzi vyhnout. (30 minut)

Lékařská péče bez transfuzí – V souladu s potřebami a právy pacientů

Video se zabývá lékařskými, etickými, ekonomickými a právními otázkami, které souvisí s bezkrevní medicínou. Popisuje, jak je možné díky bezkrevním lékařským a chirurgickým postupům hospodárným způsobem uspokojit potřeby pacientů a přitom respektovat jejich autonomii a informovaný souhlas. (28 minut)

Interview s profesorem dr. Massimem P. Franchim

„Co se týče mojí profese, jsem svědkům Jehovovým hodně vděčný. Dřív jsem se držel klasických léčebných metod, ale díky vám jsem začal přemýšlet o tom, že je možné a také důležité omezit používání krve.“

Interview s profesorem dr. Antoniem D. Pinnou

„Řekl bych, že by se to nemělo dělit na náboženské a jiné důvody. Jsou i pacienti, kteří nejsou svědkové a nechtějí transfuzi.“

Interview s dr. Lucou P. Weltertem

„Transfuze se dává pacientům mnohem míň, a to nejenom svědkům Jehovovým. Je to celosvětový trend. Objevuje se totiž pořád víc důkazů, že míň transfuzí rovná se lepší výsledek.“

Interview s dr. Piou Di Benedettovou

„Pokud se dobře plánuje a uplatní se cílené postupy, je možné provádět i opravdu náročné operace bez podání transfuze alogenní krve.“

Interview s dr. Claudiem Roncem

„Transfuze už podáváme jen výjimečně.“

Interview s dr. Patriziem Mazzou

„Rozhodně je možné léčit nádorová onemocnění, jako jsou lymfomy, akutní leukemie i jiné typy leukemií a myelomy (ty jsou na vzestupu v západním světě), bez podávání transfuzí.“

Interview s dr. Alfredem Guglielmim

„Díky svědkům Jehovovým jsme se naučili zacházet s krví velmi obezřetně. Pacienta na operaci vždy dobře připravíme, zvážíme, jestli daný zákrok zvládne, na sále pak využíváme všechny dostupné metody šetření krví a anémii řešíme ještě před operací.“