Žalmy 145:1–21

 • Chvála Bohu, velkému Králi

  • „Budu ohlašovat tvou velikost“ (6)

  • „Jehova je dobrý ke všem“ (9)

  • „Tvoji věrní tě budou chválit“ (10)

  • Boží kralování je věčné (13)

  • „Uspokojuješ touhu všeho živého“ (16)

Chvála od Davida. א [alef] 145  Budu tě oslavovat, můj Bože, Králi,+budu chválit tvé jméno po celou věčnost.+ ב [bet]   Celý den tě budu chválit,+budu chválit tvé jméno po celou věčnost.+ ג [gimel]   Jehova je velký a zaslouží si všechnu chválu,+jeho velikost se nedá pochopit.*+ ד [dalet]   Generace za generací bude chválit tvé činy. Budou vyprávět o tvých mocných skutcích.+ ה [he]   Budou mluvit o slavné nádheře tvého majestátu+a já budu přemýšlet o tvých úžasných činech. ו [vav]   Budou mluvit o tvých bázeň vzbuzujících skutcích*a já budu ohlašovat tvou velikost. ז [zajin]   Nadšeně budou vzpomínat na tvou hojnou dobrotu+a kvůli tvé spravedlnosti budou křičet radostí.+ ח [chet]   Jehova je soucitný* a milosrdný,+trpělivý* a plný věrné lásky.+ ט [tet]   Jehova je dobrý ke všem+a jeho milosrdenství je vidět ve všech jeho dílech. י [jod] 10  Všechna tvá díla tě budou oslavovat, Jehovo,+a tvoji věrní tě budou chválit.+ כ [kaf] 11  Budou vyprávět o slávě tvého kralování+a mluvit o tvé moci,+ ל [lamed] 12  aby se lidé dozvěděli o tvých mocných skutcích+a slavné nádheře tvého kralování.+ מ [mem] 13  Tvé kralování je věčné,tvá vláda trvá po všechny generace.+ ס [samech] 14  Jehova podpírá všechny, kdo padají,+a pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.+ ע [ajin] 15  Oči všech s nadějí vzhlíží k tobě. Ty jim dáváš potravu v pravý čas.+ פ [pe] 16  Otevíráš svou rukua uspokojuješ touhu všeho živého.+ צ [cade] 17  Jehova vždy jedná správně*+a je věrný ve všem, co dělá.+ ק [kof] 18  Jehova je blízko všem, kdo ho vzývají,+všem, kdo ho vzývají v upřímnosti.*+ ר [reš] 19  Uspokojuje touhu těch, kdo se ho bojí,+slyší jejich volání o pomoc a zachraňuje je.+ ש [šin] 20  Jehova střeží všechny, kdo ho milují,+ale všechny špatné lidi vyhladí.+ ת [tav] 21  Z mých úst bude znít chvála Jehovy,+ať všechno živé* chválí jeho svaté jméno po celou věčnost.+

Poznámky

Nebo „je nevyzkoumatelná“.
Nebo „moci“.
Nebo „milostivý“.
Nebo „pomalý k hněvu“.
Nebo „je spravedlivý na všech svých cestách“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „pravdě“.
Dosl. „tělo“.