Žalmy 86:1–17

  • Žádný bůh není jako Jehova

    • Jehova ochotně odpouští (5)

    • Všechny národy budou uctívat Jehovu (9)

    • „Poučuj mě o své cestě“ (11)

    • „Sjednoť mé srdce“ (11)

Davidova modlitba. 86  Jehovo, věnuj mi pozornost* a odpověz mi. Jsem ztrápený a chudý.+   Střež můj život, vždyť jsem věrný.+ Zachraň svého sluhu, který na tebe spoléhá,vždyť jsi můj Bůh.+   Projev mi přízeň, Jehovo,+vždyť k tobě volám celý den.+   Rozradostni svého sluhu,vždyť na tebe, Jehovo, se obracím.   Jehovo, ty jsi dobrý+ a ochotně odpouštíš,+jsi plný věrné lásky ke všem, kdo tě vzývají.+   Naslouchej, Jehovo, mé modlitbě,vyslechni mé naléhavé prosby o pomoc.+   V den tísně tě vzývám,+vím, že mi odpovíš.+   Mezi bohy není nikdo jako ty, Jehovo,+a tvým skutkům se nic nevyrovná.+   Všechny národy, které jsi udělal,přijdou a budou se ti klanět, Jehovo,+budou oslavovat tvé jméno.+ 10  Vždyť jsi velký a děláš úžasné věci.+ Ty jsi Bůh, jen ty.+ 11  Jehovo, poučuj mě o své cestě.+ Budu žít* podle tvé pravdy.+ Sjednoť mé srdce,* aby se bálo tvého jména.+ 12  Chválím tě, Jehovo, můj Bože, celým srdcem,+navždy budu oslavovat tvé jméno, 13  protože tvá věrná láska ke mně je velkáa zachránil jsi mě z hlubin hrobu.*+ 14  Bože, troufalí lidé se staví proti mně,+tlupa násilníků mě chce připravit o života tebe vůbec neberou v úvahu.*+ 15  Ale ty, Jehovo, jsi Bůh milosrdný a soucitný,*trpělivý* a plný věrné lásky a pravdy.*+ 16  Obrať se ke mně a projev mi přízeň.+ Posilni svého sluhu+a zachraň syna své otrokyně. 17  Dej, ať se na mně ukáže tvá dobrota,*aby to viděli ti, kdo mě nenávidí, a byli zahanbeni. Vždyť ty, Jehovo, mi pomáháš a utěšuješ mě.

Poznámky

Dosl. „nakloň své ucho“.
Dosl. „chodit“.
Nebo „dej mi nerozdělené srdce“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „nestaví si tě před sebe“.
Nebo „milostivý“.
Nebo „pomalý k hněvu“.
Nebo „věrnosti“.
Nebo „dej mi znamení své dobroty“.