Žalmy 114:1–8

  • Osvobození Izraele z Egypta

    • Moře uprchlo (5)

    • Hory poskakovaly jako berani (6)

    • Mění skálu v prameny vody (8)

114  Když Izrael vyšel z Egypta,+Jákobův dům od lidu cizího jazyka,   Juda se stal Boží svatyní,*Izrael jeho panstvím.+   Moře to vidělo a uprchlo,+Jordán se obrátil zpět.+   Hory poskakovaly jako berani,+pahorky jako jehňata.   Moře, proč jsi uprchlo?+ Proč ses, Jordáne, obrátil zpět?+   Hory, proč jste poskakovaly jako berania vy, pahorky, jako jehňata?   Země, třes se před Pánem,před Jákobovým Bohem,+   který mění skálu v rákosnatou tůň,křemennou skálu v prameny vody.+

Poznámky

Nebo „svatým místem“.