Žalmy 20:1–9

  • Bůh zachraňuje svého pomazaného krále

    • Někdo spoléhá na vozy a koně, ale my vzýváme Jehovovo jméno (7)

Pro dirigenta. Davidův žalm. 20  Kéž ti v den tísně Jehova odpoví. Kéž tě chrání jméno Jákobova Boha.+   Kéž ti pošle pomoc ze svatého místa+a podpoří tě ze Sionu.+   Kéž si vzpomene na všechny tvé obětní dary,kéž tvou zápalnou oběť přijme příznivě.* (Sela)   Kéž ti dá, po čem touží tvé srdce,+a všem tvým plánům* dopřeje úspěch.   Budeme radostně křičet nad tvými skutky záchrany,+ve jménu našeho Boha zvedneme své prapory.+ Kéž Jehova splní všechny tvé prosby.   Teď vím, že Jehova svého pomazaného zachraňuje.+ Ze svých svatých nebes mu odpovídá,svou pravicí přináší velkou záchranu.*+   Jedni spoléhají na vozy a jiní na koně,+ale my vzýváme jméno Jehovy, našeho Boha.+   Oni se zhroutili a padli,ale my jsme vstali a znovu stojíme zpříma.+   Jehovo, zachraň krále!+ V den, kdy budeme volat o pomoc, nám odpoví.+

Poznámky

Dosl. „považuje za tučnou“.
Nebo „radám“.
Nebo „vítězství“.