Přejít k článku

Přejít na obsah

B14-B

Peníze a váhy

Peníze a váhy v Hebrejských písmech

gera (120 šekelu)

0,57 g

10 gera = 1 beka

beka

5,7 g

2 beka = 1 šekel

pim

7,8 g

1 pim = 23 šekelu

šekel (závaží)

šekel

11,4 g

50 šekelů = 1 mina

mina

570 g

60 min = 1 talent

talent

34,2 kg

dareikos (perská zlatá mince)

8,4 g

Ezra 8:27

Peníze a váhy v Křesťanských řeckých písmech

lepton (židovská měděná nebo bronzová mince)

12 quadrantu

Lukáš 21:2

quadrans (římská měděná nebo bronzová mince)

2 lepta

Matouš 5:26

assarion (římská měděná nebo bronzová mince, ražená i v římských provinciích)

4 quadranty

Matouš 10:29

denár (římská stříbrná mince)

64 quadrantů

3,85 g

Matouš 20:10

jednodenní mzda (za 12 hodin práce)

drachma (řecká stříbrná mince)

3,4 g

Lukáš 15:8

jednodenní mzda (za 12 hodin práce)

didrachma (řecká stříbrná mince)

2 drachmy

6,8 g

Matouš 17:24

dvoudenní mzda

tetradrachma z Antiochie

tetradrachma z Tyru (stříbrný šekel z Tyru)

tetradrachma (řecká stříbrná mince, také nazývaná stříbrný statér)

4 drachmy

13,6 g

Matouš 17:27

čtyřdenní mzda

mina

100 drachem

340 g

Lukáš 19:13

mzda asi za 100 dní

talent

60 min

20,4 kg

Matouš 18:24

Zjevení 16:21

mzda asi za 20 let

libra (římská)

327 g

Jan 12:3

„[Libra] vonného oleje, pravého nardu.“