Přejít k článku

Přejít na obsah

Předmluva

Svatá Bible je dopis od Boha určený každému z nás. Když ji budeme studovat, poznáme jejího autora. (Jan 17:3; 2. Timoteovi 3:16) Na jejích stránkách nám Bůh Jehova odhaluje svůj záměr s lidmi a se zemí. (1. Mojžíšova 3:15; Zjevení 21:3, 4)

Žádná jiná kniha nemá na život lidí takový vliv. Bible nás motivuje, abychom napodobovali Jehovovy vlastnosti, například lásku, milosrdenství a soucit. Dává lidem naději a pomáhá jim snášet i to nejhorší utrpení. A odhaluje, které věci v tomto světě nejsou v souladu s dokonalou Boží vůlí. (Žalm 119:105; Hebrejcům 4:12; 1. Jana 2:15–17)

Bible byla původně napsaná v hebrejštině, aramejštině a řečtině, ale dnes je celá nebo zčásti přeložená do více než 3 000 jazyků. Je to zdaleka nejpřekládanější a nejrozšířenější kniha v dějinách. A přesně to by se dalo očekávat. Biblické proroctví totiž říká: „Tato dobrá zpráva o Království [což je hlavní námět Bible] se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Uvědomujeme si, jak je poselství Bible důležité, a proto jsme na revizi tohoto překladu pracovali s hlubokou úctou k jejímu obsahu. Cítíme velkou zodpovědnost předat její poselství přesně. Toto revidované vydání staví na vynikajícím základě, který byl položen v předchozích vydáních Překladu nového světa. Ten byl poprvé vydán před více než 60 lety. Od té doby se ale angličtina změnila, což přimělo současný výbor pro překlad Bible nového světa, aby začal pracovat na důkladné revizi. Naším cílem bylo vytvořit překlad, který bude nejen věrný původnímu textu Bible, ale zároveň bude jasně vyjadřovat myšlenky a snadno se číst. O tom, k jakým jazykovým úpravám došlo, se píše v přílohách „Zásady překládání Bible“, „Čím se vyznačuje tento revidovaný překlad“ a „Jak se Bible zachovala do dnešní doby“.

Ti, kdo milují a uctívají Boha Jehovu, si přejí mít přesný a srozumitelný překlad Božího Slova. (1. Timoteovi 2:4) Proto jsme připravili tento revidovaný překlad v angličtině a naším záměrem je, aby byl přeložen do co největšího počtu jazyků. Milý čtenáři, modlíme se, aby ti toto vydání Bible pomohlo v tvém úsilí hledat Boha a „opravdu ho najít“. (Skutky 17:27)

výbor pro překlad Bible nového světa

srpen 2013