Přejít k článku

Přejít na obsah

Přehled biblických knih

Knihy Hebrejských písem (napsané před naším letopočtem)

NÁZEV KNIHY

PISATEL(É)

MÍSTO PSANÍ

PSANÍ DOKONČENO (PŘ. N. L.)

ZAHRNUTÉ OBDOBÍ (PŘ. N. L.)

1. Mojžíšova

Mojžíš

pustina

1513

od „počátku“ do 1657

2. Mojžíšova

Mojžíš

pustina

1512

1657–1512

3. Mojžíšova

Mojžíš

pustina

1512

1 měsíc (1512)

4. Mojžíšova

Mojžíš

pustina a moabské pláně

1473

1512–1473

5. Mojžíšova

Mojžíš

moabské pláně

1473

2 měsíce (1473)

Jozue

Jozue

Kanaán

asi 1450

1473 – asi 1450

Soudci

Samuel

Izrael

asi 1100

asi 1450 – asi 1120

Rut

Samuel

Izrael

asi 1090

11 let za vlády soudců

1. Samuelova

Samuel, Gad, Natan

Izrael

asi 1078

asi 1180–1078

2. Samuelova

Gad, Natan

Izrael

asi 1040

1077 – asi 1040

1. Královská

Jeremjáš

Judsko

580

asi 1040–911

2. Královská

Jeremjáš

Judsko a Egypt

580

asi 920–580

1. Paralipomenon

Ezra

Jeruzalém (?)

asi 460

po 1. Paralipomenon 9:44: asi 1077–1037

2. Paralipomenon

Ezra

Jeruzalém (?)

asi 460

asi 1037–537

Ezra

Ezra

Jeruzalém

asi 460

537 – asi 467

Nehemjáš

Nehemjáš

Jeruzalém

po 443

456 – po 443

Ester

Mordekai

Šušan, Elam

asi 475

493 – asi 475

Job

Mojžíš

pustina

asi 1473

přes 140 let mezi 1657 a 1473

Žalmy

David a další

 

asi 460

 

Přísloví

Šalomoun, Agur, Lemuel

Jeruzalém

asi 717

 

Kazatel

Šalomoun

Jeruzalém

před 1000

 

Šalomounova píseň

Šalomoun

Jeruzalém

asi 1020

 

Izajáš

Izajáš

Jeruzalém

po 732

asi 778 – po 732

Jeremjáš

Jeremjáš

Judsko, Egypt

580

647–580

Nářky

Jeremjáš

poblíž Jeruzaléma

607

 

Ezekiel

Ezekiel

Babylon

asi 591

613 – asi 591

Daniel

Daniel

Babylon

asi 536

618 – asi 536

Ozeáš

Ozeáš

Samaří (oblast)

po 745

před 804 – po 745

Joel

Joel

Judsko

asi 820 (?)

 

Amos

Amos

Judsko

asi 804

 

Obadjáš

Obadjáš

 

asi 607

 

Jonáš

Jonáš

 

asi 844

 

Micheáš

Micheáš

Judsko

před 717

asi 777–717

Nahum

Nahum

Judsko

před 632

 

Habakuk

Habakuk

Judsko

asi 628 (?)

 

Sefanjáš

Sefanjáš

Judsko

před 648

 

Ageus

Ageus

Jeruzalém

520

112 dní (520)

Zecharjáš

Zecharjáš

Jeruzalém

518

520–518

Malachiáš

Malachiáš

Jeruzalém

po 443

 

Knihy Řeckých písem (napsané během našeho letopočtu)

NÁZEV KNIHY

PISATEL(É)

MÍSTO PSANÍ

PSANÍ DOKONČENO (N. L.)

ZAHRNUTÉ OBDOBÍ

Matouš

Matouš

Izrael

asi 41

2 př. n. l. – 33 n. l.

Marek

Marek

Řím

asi 60–65

29–33 n. l.

Lukáš

Lukáš

Cesarea

asi 56–58

3 př. n. l. – 33 n. l.

Jan

apoštol Jan

Efez nebo okolí

asi 98

kromě úvodu 29–33 n. l.

Skutky

Lukáš

Řím

asi 61

33 – asi 61 n. l.

Římanům

Pavel

Korint

asi 56

 

1. Korinťanům

Pavel

Efez

asi 55

 

2. Korinťanům

Pavel

Makedonie

asi 55

 

Galaťanům

Pavel

Korint nebo syrská Antiochie

asi 50–52

 

Efezanům

Pavel

Řím

asi 60–61

 

Filipanům

Pavel

Řím

asi 60–61

 

Kolosanům

Pavel

Řím

asi 60–61

 

1. Tesaloničanům

Pavel

Korint

asi 50

 

2. Tesaloničanům

Pavel

Korint

asi 51

 

1. Timoteovi

Pavel

Makedonie

asi 61–64

 

2. Timoteovi

Pavel

Řím

asi 65

 

Titovi

Pavel

Makedonie (?)

asi 61–64

 

Filemonovi

Pavel

Řím

asi 60–61

 

Hebrejcům

Pavel

Řím

asi 61

 

Jakub

Jakub (Ježíšův bratr)

Jeruzalém

před 62

 

1. Petra

Petr

Babylon

asi 62–64

 

2. Petra

Petr

Babylon (?)

asi 64

 

1. Jana

apoštol Jan

Efez nebo okolí

asi 98

 

2. Jana

apoštol Jan

Efez nebo okolí

asi 98

 

3. Jana

apoštol Jan

Efez nebo okolí

asi 98

 

Juda

Juda (Ježíšův bratr)

Izrael (?)

asi 65

 

Zjevení

apoštol Jan

Patmos

asi 96

 

[Jména pisatelů a místa psaní jsou u některých knih nejistá. Mnoho časových údajů je pouze přibližných.]