Přejít k článku

Přejít na obsah

7. OTÁZKA

Co Bible předpověděla o naší době?

„Bude bojovat národ proti národu a království proti království... To všechno bude začátek mnoha utrpení.“

Matouš 24:7, 8

„Objeví se mnoho falešných proroků, kteří oklamou mnoho lidí. A protože vzroste špatnost, láska většiny lidí ochladne.“

Matouš 24:11, 12

„Když uslyšíte hluk válek a zprávy o válkách, neznepokojujte se. To se musí stát, ale ještě to nebude konec.“

Marek 13:7

„Budou velká zemětřesení a na jednom místě za druhým hlad a mory. Budou strašlivé úkazy a veliká znamení z nebe.“

Lukáš 21:11

„V posledních dnech nastanou velmi těžké časy. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou se vychloubat, budou namyšlení, rouhači, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, nevěrní, bez přirozené lásky, nebudou ochotní se dohodnout, budou pomlouvat, nebudou se ovládat, budou suroví, bez lásky k dobru, zrádci, tvrdohlaví, pyšní, budou milovat požitky, a ne Boha, budou působit dojmem, že jsou zbožní, ale nebudou tak žít.“

2. Timoteovi 3:1–5