Evangelium podle Lukáše 21:1–38

 • Dvě mince chudé vdovy (1–4)

 • ZNAMENÍ TOHO, CO MÁ PŘIJÍT (5–36)

  • Války, velká zemětřesení, hlad, mory (10, 11)

  • Jeruzalém obležený vojsky (20)

  • Stanovené časy národů (24)

  • Příchod Syna člověka (27)

  • Podobenství o fíkovníku (29–33)

  • Být bdělí (34–36)

 • Ježíš vyučuje v chrámu (37, 38)

21  Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí lidé vhazují své dary do pokladnic.+  Potom viděl jednu chudou vdovu, jak tam vhazuje dvě drobné mince velmi malé hodnoty,*+  a řekl: „Řeknu vám pravdu, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.+  Ti totiž dali dary ze svého přebytku, ale ona dala ze svého nedostatku všechno, co měla na živobytí.“+  Později, když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdobený krásnými kameny a zasvěcenými věcmi,+  řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co teď vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“+  Potom se ho zeptali: „Učiteli, kdy se to stane a co bude znamením, že to má brzy nastat?“+  Řekl: „Dávejte si pozor, abyste se nenechali oklamat,+ protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: ‚Jsem to já‘ a ‚Ten čas se přiblížil.‘ Nechoďte za nimi.+  Dále, až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. To se totiž musí nejdřív stát, ale konec nepřijde okamžitě.“+ 10  Potom jim řekl: „Bude bojovat národ proti národu+ a království proti království.+ 11  Budou velká zemětřesení a na jednom místě za druhým hlad a mory.*+ Budou strašlivé úkazy a veliká znamení z nebe. 12  Ale než se to všechno stane, lidé se vás chopí a budou vás pronásledovat.+ Budou vás vydávat do synagog a do vězení a kvůli mému jménu přivádět před krále a místodržitele.+ 13  Tak budete vydávat svědectví. 14  Rozhodněte se tedy ve svém srdci, že si nebudete předem zkoušet, jak se hájit,+ 15  protože vám dám do úst takovou moudrost, že všichni vaši protivníci dohromady jí nedokážou odporovat ani ji vyvrátit.+ 16  Zradí* vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a některé z vás usmrtí+ 17  a kvůli mému jménu vás budou všichni lidé nenávidět.+ 18  Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.+ 19  Když vytrváte, zachováte si* život.+ 20  Ale až uvidíte Jeruzalém obležený vojsky,+ vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení.+ 21  Ať potom ti, kdo budou v Judeji, utečou do hor,+ ti, kdo budou v Jeruzalémě, ať odejdou a ti, kdo budou na venkově, ať do něho nevstupují, 22  protože to jsou dny pro vykonání spravedlnosti,* aby se splnilo všechno, co je napsáno. 23  V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí!+ V této zemi totiž nastane velká tíseň a proti tomuto lidu přijde zloba. 24  Padnou mečem a budou odvedeni jako zajatci do všech národů.+ A Jeruzalém budou pošlapávat národy,* dokud se nenaplní stanovené časy národů.*+ 25  Budou také znamení na slunci, měsíci a hvězdách+ a na zemi budou národy prožívat úzkost, protože kvůli řevu rozbouřeného moře nebudou vědět kudy kam. 26  Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na obydlenou zemi. Nebeské moci* totiž budou otřeseny. 27  A uvidí Syna člověka,+ jak přichází v oblaku s mocí a velkou slávou.+ 28  Až se to však začne dít, napřimte se a zvedněte hlavu, protože se blíží vaše osvobození.“ 29  Pak jim řekl podobenství: „Všimněte si fíkovníku a ostatních stromů.+ 30  Když vidíte, že pučí, víte, že je blízko léto. 31  Stejně až uvidíte, že se dějí tyto věci, vězte, že je blízko Boží království. 32  Ujišťuji vás, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane.+ 33  Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou.+ 34  Dávejte si však pozor, aby vaše srdce nikdy nebylo zatíženo přejídáním, přílišným pitím+ a životními starostmi+ a ten den na vás nepřišel náhle, v jednom okamžiku, 35  jako léčka.+ Přijde totiž na všechny, kdo žijí na zemi. 36  Buďte tedy bdělí+ a stále úpěnlivě proste,+ aby se vám podařilo uniknout všem těmto věcem, které musí nastat, a obstát před Synem člověka.“+ 37  Ve dne Ježíš vyučoval v chrámu, ale večer odcházel nocovat na horu, která se nazývá Olivová. 38  A všichni lidé za ním brzy ráno přicházeli do chrámu, aby mu naslouchali.

Poznámky

Dosl. „dvě lepta“. Viz příloha B14.
Nebo „epidemie“.
Nebo „vydají“.
Nebo „získáte“.
Nebo „dny pomsty“.
Nebo „pohané“.
Nebo „pohanů“.
Nebo „síly“.