Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-F

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Ježíšova pozdější služba východně od Jordánu

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

32 n. l., po Svátku zasvěcení

Betanie za Jordánem

Ježíš jde na místo, kde křtil Jan; mnozí v něj uvěří

     

10:40–42

Perea

Cestou do Jeruzaléma vyučuje ve městech a vesnicích

   

13:22

 

Vybízí učedníky, aby vešli úzkými dveřmi; naříká nad Jeruzalémem

   

13:23–35

 

nejspíš Perea

Učí o pokoře; podobenství: nejčestnější místo a hosté, kteří se vymlouvali

   

14:1–24

 

Co stojí být učedníkem

   

14:25–35

 

Podobenství: ztracená ovce, ztracená mince, ztracený syn

   

15:1–32

 

Podobenství: nepoctivý správce, boháč a Lazar

   

16:1–31

 

Mluví o těch, kdo druhé přivádí k pádu, o odpouštění a víře

   

17:1–10

 

Betanie

Lazar umírá a je vzkříšen

     

11:1–46

Jeruzalém, Efrajim

Plán zabít Ježíše; Ježíš odchází

     

11:47–54

Samaří, Galilea

Uzdravuje deset malomocných; mluví o příchodu Božího království

   

17:11–37

 

Samaří nebo Galilea

Podobenství: neodbytná vdova, farizeus a výběrčí daní

   

18:1–14

 

Perea

Mluví o manželství a rozvodu

19:1–12

10:1–12

   

Žehná dětem

19:13–15

10:13–16

18:15–17

 

Otázka od bohatého muže; podobenství o dělnících na vinici a stejné mzdě

19:16–20:16

10:17–31

18:18–30

 

nejspíš Perea

Potřetí předpovídá svou smrt

20:17–19

10:32–34

18:31–34

 

Jakub a Jan chtějí významná místa v Království

20:20–28

10:35–45

   

Jericho

Uzdravuje dva slepé muže; navštěvuje Zachea; podobenství o deseti minách

20:29–34

10:46–52

18:35–19:28