Přejít k článku

Přejít na obsah

1. OTÁZKA

Kdo je Bůh?

„Ať lidé poznají, že ty, který máš jméno Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“

Žalm 83:18

„Uvědomte si, že Jehova je Bůh. To on nás udělal a my mu patříme.“

Žalm 100:3

„Já jsem Jehova, to je mé jméno. Nikomu jinému nedám svou slávu, svou chválu nepřenechám vytesaným modlám.“

Izajáš 42:8

„Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“

Římanům 10:13

„Každý dům přece někdo postavil, ale tím, kdo postavil všechno, je Bůh.“

Hebrejcům 3:4

„Vzhlédněte k nebi a dívejte se. Kdo stvořil všechny ty hvězdy? Ten, kdo je vyvádí jako vojsko, počítá jednu po druhé a každou nazývá jménem. Díky jeho obrovské síle a ohromující moci ani jedna z nich nechybí.“

Izajáš 40:26