Přejít k článku

Přejít na obsah

14. OTÁZKA

Jak dobře hospodařit s penězi?

„Kdo miluje zábavu, zchudne, kdo miluje víno a olej, nezbohatne.“

Přísloví 21:17

„Dlužník je otrokem věřitele.“

Přísloví 22:7

„Když chce například někdo z vás stavět věž, copak si nejdřív nesedne a nespočítá náklady, aby viděl, jestli má dost na její dokončení? Jinak se může stát, že položí základy, ale nedokáže ji dokončit, a všichni, kdo to uvidí, se mu budou posmívat a říkat: ‚Tenhle člověk začal stavět, ale nedokázal to dokončit.‘“

Lukáš 14:28–30

„Když se dosyta najedli, řekl svým učedníkům: ‚Sesbírejte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo nazmar.‘“

Jan 6:12