Přísloví 22:1–29

  • Dobré jméno je lepší než velké bohatství (1)

  • Výchova v dětství má vliv na celý život (6)

  • Lenoch se bojí, že venku je lev (13)

  • Ukázňování zbavuje hlouposti (15)

  • Zručný člověk pracuje pro krále (29)

22  Dobré jméno* si má člověk vybrat spíš než velké bohatství,+být v úctě* je lepší než stříbro a zlato.   Bohatý a chudý člověk mají společné toto:* Oba je vytvořil Jehova.+   Chytrý vidí nebezpečí a skryje se,ale nezkušení jdou dál a doplatí na to.*   Výsledkem pokory a bázně před Jehovouje bohatství, sláva a život.+   Na cestě pokřiveného člověka jsou trny a pasti,ale kdo si váží svého života, drží se od nich daleko.+   Vychovej chlapce* tak, aby šel po správné cestě.+ I když zestárne, nesejde z ní.+   Boháč panuje nad chudýmia dlužník je otrokem věřitele.+   Kdo zasévá bezpráví, sklidí pohromu+a hůl jeho vzteku* už nebude.+   Štědrý člověk* získá požehnání,protože se dělí o jídlo s chudým.+ 10  Vyžeň posměvače,a spor utichne. Přestanou hádky* i urážky. 11  Kdo miluje čisté srdce a mluví vlídně,bude mít za přítele krále.+ 12  Jehovovy oči střeží poznání,ale slova zrádného on maří.+ 13  Lenoch říká: „Venku je lev! Uprostřed náměstí přijdu o život!“+ 14  Ústa hříšných* žen jsou hluboká jáma.+ Ten, koho Jehova odsoudil, do ní spadne. 15  Se srdcem chlapce* je spojená hloupost,+ale prut kázně ji od něj vzdálí.+ 16  Kdo šidí chudého, aby se obohatil,+a kdo obdarovává boháče,skončí v chudobě. 17  Nakloň své ucho a naslouchej slovům moudrých,+celým srdcem přijmi poznání, které dávám.+ 18  Bude ti příjemné uchovávat je ve svém nitru,+takže je neustále budeš mít na svých rtech.+ 19  Poznání ti dnes dávám proto,abys důvěřoval Jehovovi. 20  Copak jsem ti už nepsala nepředával ti rady a poznání, 21  abych tě seznámil s pravdivými a spolehlivými slovy,a ty ses tak mohl s přesnou zprávou vrátit k tomu, kdo tě poslal? 22  Neokrádej chudého jen proto, že je chudý,+a nedrť bezvýznamného v městské bráně.+ 23  Sám Jehova se totiž ujme jejich sporu+a připraví o život ty, kdo je šidí. 24  Nestýkej se se vznětlivým člověkemani se nezaplétej s tím, kdo se snadno rozzlobí, 25  aby ses nezačal chovat jako ona nechytil sám sebe do pasti.+ 26  Nepatři k těm, kdo si potřásají rukou,*kdo se zaručují za půjčky.+ 27  Když nebudeš mít čím zaplatit,přijdeš i o své lůžko! 28  Neposouvej dávný mezník,který umístili tvoji předkové.+ 29  Vidíš někoho, kdo je v práci zručný? Postaví se před krále,+ne před obyčejné lidi.

Poznámky

Dosl. „přízeň“.
Nebo „dobrou pověst“, dosl. „jméno“.
Dosl. „setkávají se“.
Nebo „postihne je trest“.
Nebo „dítě, mladého člověka“.
Nebo „a jeho krutovláda“.
Dosl. „ten s dobrým okem“.
Nebo „soudní spory“.
Dosl. „cizích“. Viz Př 2:16.
Nebo „dítěte, mladého člověka“.
Tj. na znamení závazku.