Přejít k článku

Historie a Bible

Bible je mimořádná v tom, jak se dochovala až dodnes a jak se překládala a šířila. Nové objevy navíc potvrzují její historickou přesnost. Ať jste jakéhokoli vyznání, zjistíte, že Bible je ve srovnání se všemi ostatními knihami jedinečná.

DALŠÍ TÉMATA

Popisuje Bible babylonské vyhnanství Židů přesně?

Souhlasí informace z hliněných tabulek s tím, co Bůh předpověděl o životě Židů v babylonském vyhnanství?

DALŠÍ TÉMATA

Popisuje Bible babylonské vyhnanství Židů přesně?

Souhlasí informace z hliněných tabulek s tím, co Bůh předpověděl o životě Židů v babylonském vyhnanství?

Publikace

Bible – O čem tato kniha je?

Co je jejím hlavním námětem?