Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč můžete Bibli věřit

5. Splněná proroctví

5. Splněná proroctví

Představte si meteorologa, jehož předpověď se vždy neomylně splní. Kdyby člověk, který si získal takové jméno, předpověděl déšť, nevzali byste si snad deštník?

BIBLE je plná předpovědí neboli proroctví. * Jaké si získala jméno, pokud jde o jejich spolehlivost? Historie potvrzuje, že biblická proroctví se vždy neomylně splnila.

Čím jsou charakteristická.

Biblická proroctví jsou často konkrétní a plní se do nejmenších podrobností. Obvykle se týkají významných událostí a mnohdy předpovídají opak toho, co možná očekávali lidé v době, kdy byla zapsána.

Působivý příklad.

Starověký Babylón se rozkládal na strategickém místě po obou březích Eufratu. Jedna encyklopedie o něm mluví jako o ‚politickém, náboženském a kulturním centru starověkého Orientu‘. Přibližně v roce 732 př. n. l. zapsal prorok Izajáš zlověstné proroctví — Babylón padne. Izajáš uvedl tyto podrobnosti: Dobyvatelem bude vojevůdce jménem ‚Kýros‘, vody Eufratu, které městu poskytují ochranu, budou ‚vysušeny‘ a městské brány „nebudou zavřeny“. (Izajáš 44:27–45:3) Asi o 200 let později, 5. října 539 př. n. l. se proroctví do posledního detailu splnilo. Způsob, jakým byl Babylón dobyt, potvrdil řecký historik Hérodotos (páté století př. n. l.). *

Odvážný detail.

Izajáš předpověděl o Babylónu ještě jednu překvapivou věc: „Nikdy nebude obýván.“ (Izajáš 13:19, 20) Předpovědět trvalé zpustošení rozlehlého města vybudovaného na strategickém místě bylo opravdu odvážné. Asi byste očekávali, že takové město nezůstane zničené, ale bude znovu vystavěno. Ačkoli nějakou dobu po dobytí byl Babylón ještě obydlen, nakonec se Izajášova slova splnila. Jak uvádí časopis Smithsonian, dnes jsou na místě starověkého Babylónu jen „ruiny, vedro, pusto a prach“.

Když se zamyslíte nad tím, co všechno Izajáš prorokoval, nevzbuzuje to snad ve vás údiv? Předpovědět takovou věc je stejné, jako kdyby dnes někdo přesně předpověděl, jakým způsobem bude za 200 let zničeno nějaké moderní město jako New York nebo Londýn, a potom prohlásil, že už nikdy nebude obydleno. Nejpozoruhodnější je samozřejmě to, že se Izajášovo proroctví skutečně splnilo! *

Bible přesně předpověděla, že mocný Babylón bude dobyt vojevůdcem jménem Kýros

V této sérii článků jsme uvažovali o některých dokladech, na jejichž základě se miliony lidí přesvědčily, že Bibli je možné věřit. Tito lidé se na ni proto dívají jako na spolehlivý zdroj rad, podle kterých se v životě řídí. Povzbuzujeme vás, abyste se o Bibli dozvěděli více a sami se rozhodli, zda jí můžete věřit i vy.

^ 4. odst. Předpovědi počasí jen ukazují, jak se situace pravděpodobně vyvine. Biblická proroctví jsou inspirována Bohem, a ten může události přímo řídit, pokud si to přeje.

^ 6. odst. Více podrobností o tom, jak se splnilo toto proroctví, najdete v brožuře Kniha pro všechny lidi na stranách 27–29. Vydali svědkové Jehovovi.

^ 8. odst. Další příklady biblických proroctví spolu s historickými fakty, které dokumentují jejich splnění, najdete v knize Bible — Slovo Boží, nebo lidské? na stranách 117–133. Vydali svědkové Jehovovi.