Přejít k článku

Přejít na obsah

Starověký svitek „rozvinut“

Starověký svitek „rozvinut“

Od svého objevení v roce 1970 byl ohořelý svitek nalezený v Ejn Gedi nečitelný. Díky 3D skenu se odhalilo, že svitek obsahuje část Třetí knihy Mojžíšovy včetně Božího jména

V ROCE 1970 našli archeologové v Ejn Gedi v Izraeli, poblíž západního pobřeží Mrtvého moře, ohořelý svitek. Objevili ho při odkrývání synagogy, která lehla popelem při požáru vesnice pravděpodobně v šestém století n. l. Svitek byl v tak špatném stavu, že nebylo možné ho přečíst. Dokonce se nedal ani rozvinout, aniž by se zničil. Nicméně díky 3D skenovací technice se svitek „rozvinout“ podařilo. A pomocí nového digitálního zobrazovacího softwaru bylo možné jeho obsah přečíst.

Co sken svitku odhalil? Jde o biblický text. Na zbytcích svitku jsou některé verše ze začátku Třetí knihy Mojžíšovy a vyskytuje se v nich Boží jméno zapsané formou tetragrammata. Zdá se, že svitek pochází z období mezi druhou polovinou prvního století n. l. a čtvrtým stoletím n. l., čímž je nejstarším hebrejským biblickým svitkem, který se našel od doby Kumránských svitků. „Než jsme virtuálně rozvinuli část knihy Leviticus nalezené v Ejn Gedi,“ píše Gil Zohar v deníku The Jerusalem Post, „existovala tisíciletá pauza mezi 2 000 let starými svitky od Mrtvého moře datovanými do pozdního období druhého chrámu a mezi středověkým Aleppským kodexem napsaným v 10. století n. l.“ Podle odborníků tento svitek, který byl virtuálně rozvinut, ukazuje, že text Tóry „se po tisíce let nezměnil a že se v něm nevyskytují chyby opisovačů“.