Činnost svědků Jehovových

Naše kazatelská činnost

Úspěšná kampaň v Laponsku

Přečtěte si, jak reagovali Sámové v Laponsku, když za nimi v rámci jedné kampaně přijeli svědkové.

Úspěšná kampaň v Laponsku

Přečtěte si, jak reagovali Sámové v Laponsku, když za nimi v rámci jedné kampaně přijeli svědkové.

Naše vydavatelská činnost

Vydání revidovaného Překladu nového světa ve španělštině

Co pomohlo překladatelům vydat Bibli pro čtenáře po celém světě, když jedno slovo v jejich jazyce může mít několik odlišných významů?

Vydání revidovaného Překladu nového světa ve španělštině

Co pomohlo překladatelům vydat Bibli pro čtenáře po celém světě, když jedno slovo v jejich jazyce může mít několik odlišných významů?

Významné události

Tagalský sjezd v Římě byl „velká rodinná sešlost“

Pro tisíce tagalsky mluvících svědků Jehovových v Evropě to byl první třídenní sjezd v jejich mateřštině.

Tagalský sjezd v Římě byl „velká rodinná sešlost“

Pro tisíce tagalsky mluvících svědků Jehovových v Evropě to byl první třídenní sjezd v jejich mateřštině.

Život v betelu

Vítězí nad ohněm

V jedné hrozivé situaci se ukázalo, že všechno to školení stojí za to.

Vítězí nad ohněm

V jedné hrozivé situaci se ukázalo, že všechno to školení stojí za to.