Přejít k článku

Je biblická zpráva o Ježíšově životě přesná?

Je biblická zpráva o Ježíšově životě přesná?

Co říká Bible

 Lukáš, jeden z pisatelů Bible, v úvodu svého evangelia napsal: „Přesně [jsem] vysledoval všechny věci od začátku.“ (Lukáš 1:3)

 Někteří kritici tvrdí, že zprávy o Ježíšově životě zaznamenané v evangeliích, která napsali Ježíšovi současníci Matouš, Marek, Lukáš a Jan, byly v průběhu čtvrtého století pozměněny.

 Počátkem 20. století však byl v Egyptě objeven cenný zlomek Janova evangelia, který je dnes označován jako papyrus Rylands 457 (P52) a je uložen v knihovně Johna Rylandse v anglickém Manchesteru. Obsahuje text uvedený v Janovi 18:31–33, 37, 38.

 Jde o nejstarší dochovaný rukopisný zlomek Křesťanských řeckých písem. Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že pochází asi z roku 125 n. l., tedy z doby přibližně čtvrt století po Janově smrti. Text tohoto zlomku téměř doslova souhlasí s tím, co je v pozdějších rukopisech.