Časté otázky týkající se svědků Jehovových

Jsou svědkové Jehovovi americkou sektou?

Přečtěte si čtyři body o této mezinárodní organizaci.

Jsou svědkové Jehovovi americkou sektou?

Přečtěte si čtyři body o této mezinárodní organizaci.

Proč svědkové Jehovovi neslaví narozeniny?

Zamyslete se nad některými důvody, proč se slavení narozenin Bohu nelíbí.

Mají svědkové Jehovovi placené duchovní?

Jsou rozděleni na duchovní a laiky? Kdo všechno se podílí na kazatelské a vyučovací činnosti?

Čemu svědkové Jehovovi věří?

Podívejte se na 15 základních věcí, kterým věříme.

Věří svědkové Jehovovi v Ježíše?

Přečtěte si, proč je pro pravé křesťany víra v Ježíše důležitá.

Věří svědkové Jehovovi, že jedině jejich náboženství je to pravé?

Učil Ježíš, že je mnoho cest, které vedou k záchraně?

Věří svědkové Jehovovi, že budou zachráněni pouze oni?

V Bibli je vysvětleno, kdo bude mít příležitost k záchraně.

Jsou svědkové Jehovovi k jiným náboženstvím tolerantní?

Přečtěte si, proč by praví křesťané měli být tolerantní.

Proč svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze?

O svědcích Jehovových existuje v souvislosti s transfuzemi mnoho mylných názorů. Přečtěte si fakta.

Odmítají svědkové Jehovovi očkování?

Když se rozhodujeme ohledně očkování, pomůžou nám dvě biblické zásady.

Jsou svědkové Jehovovi kreacionisté?

Věděli jste, že některé názory kreacionistů jsou v rozporu s Biblí?

Jak se svědkové Jehovovi dívají na vědu?

Jsou jejich názory v souladu s vědeckými objevy?

Uznávají svědkové Jehovovi Starý zákon?

Jsou některé části Bible zastaralé? Přečtěte si, co se v Hebrejských písmech píše o historii lidstva a jaké jsou tam praktické rady.

Proč svědkové Jehovovi někdy mění to, čemu věří?

Takové změny by nás neměly překvapovat. I někteří Boží služebníci v biblických dobách museli upravit svůj pohled na určité věci.

Proč svědkové Jehovovi nepoužívají při uctívání Boha kříž?

I když jsme křesťané, kříž při uctívání nepoužíváme. Proč ne?

Podporují svědkové Jehovovi ekumenismus?

Na základě kterých biblických nauk a zásad se v této otázce rozhodují?

Proč právě jméno svědkové Jehovovi?

Přečtěte si, z čeho toto jméno vychází.

Kolik je na světě svědků Jehovových?

Podívejte se, jak vzniká oficiální statistika.

Kdo byl zakladatelem svědků Jehovových?

Přečtěte si, proč Charles Taze Russell nebyl zakladatelem nového náboženství.

Jak je činnost svědků Jehovových financována?

Vyhýbáme se metodám, které používá mnoho církví.

Dávají svědkové Jehovovi desátky?

Musí svědkové Jehovovi odevzdávat nějaké konkrétní finanční částky?

Mají svědkové Jehovovi placené duchovní?

Jsou rozděleni na duchovní a laiky? Kdo všechno se podílí na kazatelské a vyučovací činnosti?

Podílejí se na kazatelské činnosti svědků Jehovových i ženy?

Jakou roli mají ženy v celosvětové kazatelské činnosti svědků Jehovových?

Jak jsou sbory svědků Jehovových organizovány?

Přečtěte si, kdo sbory vede a předává jim pokyny založené na Bibli.

Co je vedoucí sbor svědků Jehovových?

Jsou jeho členové vůdci naší organizace?

Co je Watch Tower Bible and Tract Society?

Jak souvisí s náboženskou činností svědků Jehovových?

Proč svědkové Jehovovi nereagují na každé obvinění?

Když svědkové Jehovovi čelí obviněním nebo dostávají různé otázky, řídí se biblickými zásadami a snaží se rozlišit, zda je „čas být zticha“, nebo „čas mluvit“. (Kazatel 3:7)

Proč svědkové Jehovovi chodí dům od domu?

Přečtěte si, čím Ježíš pověřil své první učedníky.

Chodí svědkové Jehovovi dům od domu proto, aby si vysloužili záchranu?

Přečtěte si, díky čemu může být člověk zachráněn.

Proč svědkové Jehovovi mluví i s lidmi, kteří už mají své náboženství?

Proč mluvíme i s těmi lidmi, kteří už mají své vlastní náboženství?

Přesvědčují svědkové Jehovovi lidi, aby přešli na jejich víru?

Je cílem svědků Jehovových obracet lidi na svou víru? Nutí druhé, aby změnili své náboženství?

Jak probíhá biblický kurz, který nabízejí svědkové Jehovovi?

Během bezplatného interaktivního kurzu, který nabízejí svědkové Jehovovi, můžete používat jakýkoli překlad Bible. Můžou se přidat i členové vaší rodiny a přátelé.

Vykonávají svědkové Jehovovi misijní činnost?

Kdo vykonává misijní činnost a proč? Jsou někteří pro tuto práci zvlášť vyškoleni?

Podílejí se na kazatelské činnosti svědků Jehovových i ženy?

Jakou roli mají ženy v celosvětové kazatelské činnosti svědků Jehovových?

Proč svědkové Jehovovi říkají místům, kde se scházejí, „sály Království“?

Přečtěte si, proč budovy, kde se scházíme, označujeme jako „sál Království – svědkové Jehovovi“.

Proč svědkové Jehovovi nepoužívají při uctívání Boha kříž?

I když jsme křesťané, kříž při uctívání nepoužíváme. Proč ne?

Proč svědkové Jehovovi slaví Pánovu večeři jinak než ostatní náboženství?

Je také známá jako poslední večeře nebo Památná slavnost. Pro svědky Jehovovy je to nejdůležitější událost v roce. Podívejte se, co o ní říká Bible.

Podporují svědkové Jehovovi ekumenismus?

Na základě kterých biblických nauk a zásad se v této otázce rozhodují?

Mají svědkové Jehovovi svou vlastní Bibli?

Své studium Bible můžete obohatit tím, že použijete více biblických překladů. Přečtěte si o třech důvodech, proč použít Bibli – Překlad nového světa.

Je Překlad nového světa přesný?

V čem se Překlad nového světa liší od mnoha jiných překladů Bible?

Uznávají svědkové Jehovovi Starý zákon?

Jsou některé části Bible zastaralé? Přečtěte si, co se v Hebrejských písmech píše o historii lidstva a jaké jsou tam praktické rady.

Proč se svědkové Jehovovi neúčastní vlasteneckých slavností a obřadů?

Snaží se tím vyjádřit svůj názor na politiku nebo společenské problémy?

Proč svědkové Jehovovi odmítají válčit?

Svědkové Jehovovi jsou po celém světě známí tím, že odmítají válčit. Přečtěte si, jaké k tomu mají důvody.

Pomáhají svědkové Jehovovi při katastrofách?

Přečtěte si, jak při katastrofách poskytujeme praktickou pomoc svým spoluvěřícím i jiným lidem.

Odmítají svědkové Jehovovi lékařskou péči?

Někteří lidé si myslí, že svědkové Jehovovi odmítají jakoukoli léčbu. Je to pravda?

Odmítají svědkové Jehovovi očkování?

Když se rozhodujeme ohledně očkování, pomůžou nám dvě biblické zásady.

Proč svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze?

O svědcích Jehovových existuje v souvislosti s transfuzemi mnoho mylných názorů. Přečtěte si fakta.

Jak se svědkové Jehovovi dívají na vzdělání?

Které biblické zásady svědkové Jehovovi zvažují, když se rozhodují v otázce školního vzdělání?

Nutí svědkové Jehovovi své děti, aby přijaly jejich víru?

Stejně jako většina rodičů chtějí i svědkové Jehovovi pro své děti to nejlepší. Učí je to, co si myslí, že pro ně bude užitečné.

Rozvracejí svědkové Jehovovi rodiny?

Svědkové Jehovovi jsou někdy obviňováni z toho, že rozvracejí rodiny. Opravdu to tak ale je?

Jaký názor mají svědkové Jehovovi na rozvod?

Pomáhají svědkové těm, kdo mají v manželství problémy? Musí sboroví starší schválit to, že se chce někdo ze svědků rozvést?

Zakazují svědkové Jehovovi určité filmy, knihy nebo písně?

Které základní zásady by měl křesťan zvážit, když si vybírá zábavu?

Proč svědkové Jehovovi neslaví některé svátky?

Tři časté otázky ohledně svědků Jehovových a slavení svátků.

Proč svědkové Jehovovi neslaví Vánoce?

Mnozí slaví Vánoce, i když znají jejich původ. Zjistěte, proč je svědkové Jehovovi neslaví.

Proč svědkové Jehovovi neslaví Velikonoce?

Řada lidí považuje Velikonoce za křesťanský svátek. Proč je svědkové Jehovovi neslaví?

Proč svědkové Jehovovi neslaví narozeniny?

Zamyslete se nad některými důvody, proč se slavení narozenin Bohu nelíbí.

Jak vypadá svatba svědků Jehovových?

Jednotlivé svatby se můžou lišit, ale mají jeden společný rys.

Proč svědkové Jehovovi slaví Pánovu večeři jinak než ostatní náboženství?

Je také známá jako poslední večeře nebo Památná slavnost. Pro svědky Jehovovy je to nejdůležitější událost v roce. Podívejte se, co o ní říká Bible.

Jaký mají svědkové Jehovovi názor na pohřby?

To, jak se svědkové rozhodují ohledně pohřbů, je ovlivněno tím, čemu věří v souvislosti se smrtí. Které biblické zásady berou v úvahu?

Jsou svědkové Jehovovi křesťané?

Přečtěte si, proč se dá říct, že jsme křesťané, a také v čem se lišíme od jiných náboženských skupin, které se označují za křesťanské.

Jsou svědkové Jehovovi protestanti?

Ve kterých dvou ohledech se svědkové Jehovovi liší od jiných nekatolických náboženství, která jsou také považována za křesťanská?

Jsou svědkové Jehovovi americkou sektou?

Přečtěte si čtyři body o této mezinárodní organizaci.

Jsou svědkové Jehovovi sionisté?

Svou víru zakládáme na Písmu, a to nevyzdvihuje žádnou etnickou skupinu nad jinou.

Jsou svědkové Jehovovi sekta?

Srovnejte dva běžné názory na to, co je sekta, s fakty o svědcích Jehovových.

Kolik je na světě svědků Jehovových?

Podívejte se, jak vzniká oficiální statistika.

Jak se můžu stát svědkem Jehovovým?

U Matouše 28:19, 20 jsou uvedené tři kroky.

Čeká se ode mě, že když se svědky Jehovovými studuju Bibli, stanu se jedním z nich?

Svědkové Jehovovi zdarma studují Bibli s miliony lidí po celém světě. Pokud s nimi studujete i vy, musíte se stát svědkem Jehovovým?

Může člověk odejít od svědků Jehovových?

Jsou dva způsoby, jak to může udělat.

Vyhýbají se svědkové Jehovovi bývalým svědkům?

V některých případech je vyloučení nezbytné a může danému člověku pomoci, aby udělal potřebné změny a do sboru se mohl vrátit.