Přejít k článku

Chodí svědkové Jehovovi dům od domu proto, aby si vysloužili záchranu?

Chodí svědkové Jehovovi dům od domu proto, aby si vysloužili záchranu?

Ne. Přestože pravidelně kážeme dům od domu, nemyslíme si, že bychom si tím mohli vysloužit záchranu. (Efezanům 2:8) Proč ne?

Odpověď může vyplynout z následujícího znázornění: Představte si nějakého štědrého muže, který slíbí, že každému, kdo v určitý čas přijde na stanovené místo, dá vzácný dar. Pokud byste slibu toho muže důvěřovali, určitě byste podle jeho pokynu jednali. Navíc byste o této možnosti zřejmě řekli také svým přátelům a rodině, aby z ní mohli mít užitek i oni. Přesto nelze říct, že byste si uposlechnutím zmíněného pokynu mohli dar vysloužit. Dar zůstává darem.

Podobně svědkové Jehovovi věří Božímu slibu, že každý, kdo Boha poslouchá, získá věčný život. (Římanům 6:23) O své víře se snažíme mluvit s druhými, aby i oni mohli mít z Božích slibů užitek. Nemyslíme si ale, že bychom si svou službou mohli záchranu vysloužit. (Římanům 1:17; 3:28) Žádný člověk toho nikdy nemůže udělat tolik, aby měl na věčný život právo. V Bibli je o Bohu řečeno, že nás chce odměnit „ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství“. (Titovi 3:5, Bible21)