Přejít k článku

Jsou svědkové Jehovovi sekta?

Jsou svědkové Jehovovi sekta?

Ne. Jsme křesťané a snažíme se co nejlépe napodobovat příklad Ježíše Krista a žít podle jeho učení.

Co je to sekta?

Pod slovem „sekta“ si každý představí něco jiného. Podívejme se na dva běžné názory na to, co je sekta, a také si ukažme, proč svědkové Jehovovi těmto představám neodpovídají.

  • Někteří si myslí, že sekta je nějaké nové nebo netradiční náboženství. Svědkové Jehovovi nevymysleli nové náboženství. Právě naopak. V uctívání Boha si za vzor bereme křesťany z prvního století, jejichž příklad a nauky jsou zaznamenány v Bibli. (2. Timoteovi 3:16, 17) Věříme, že v otázce uctívání Boha by měla být měřítkem toho, co je správné, právě Bible.

  • Někteří si myslí, že sekta je nebezpečná náboženská skupina, která následuje svého vůdce. Svědkové Jehovovi nepovažují za svého vůdce žádného člověka. Drží se toho, co řekl Ježíš svým následovníkům: „Váš Vůdce je jeden, Kristus.“ (Matouš 23:10)

Zdaleka nejsme nebezpečná sekta. Naše náboženská činnost přináší užitek nám samotným i lidem všeobecně. Díky ní se například mnozí lidé zbavili takových zlozvyků, jako je závislost na drogách nebo alkoholu. Kromě toho po celém světě pořádáme kurzy pro negramotné, kde se tisíce lidí naučily číst a psát. A když někde udeří přírodní katastrofa, okamžitě zorganizujeme humanitární pomoc. Děláme všechno pro to, abychom měli na druhé pozitivní vliv, právě jak svým následovníkům přikázal Ježíš. (Matouš 5:13–16)