Přejít k článku

Odmítají svědkové Jehovovi očkování?

Ne. Svědkové Jehovovi očkování neodmítají. V této otázce se ale každý křesťan musí rozhodnout sám. Mnoho svědků Jehovových se například rozhodlo, že se očkovat nechá.

Vyhledáváme kvalitní lékařskou péči a oceňujeme, že díky pokroku v lékařské vědě se podařilo snížit výskyt vážných nemocí. Vážíme si toho, s jakým nasazením zdravotníci tvrdě pracují, a to zvlášť v náročném období.

Svědkové Jehovovi se v oblasti veřejného zdraví řídí pokyny státní správy. Od vypuknutí pandemie covidu-19 například na svých webových stránkách, které jsou dostupné ve stovkách jazyků, pravidelně povzbuzují k tomu, aby lidé dodržovali bezpečnostní pokyny dané země. K tomu patří dodržovat rozestupy, karanténu, mýt si ruce, nosit roušky a řídit se pokyny pro setkávání lidí na veřejnosti i dalšími nařízeními a doporučeními místní vlády. (Římanům 13:1, 2)

Celá desetiletí kladou svědkové Jehovovi ve svých publikacích důraz na tyto zásady:

  • Výběr zdravotní péče je věcí osobního rozhodnutí. (Galaťanům 6:5)

    „Tento časopis nedoporučuje žádné konkrétní léky nebo způsob léčby ani nedává lékařské rady. Jeho cílem je předat čtenáři informace, ale jejich posouzení a konečné rozhodnutí nechává na něm.“ (Probuďte se! z 8. února 1987, česky nevyšlo)

    „To, zda se vy a vaše děti necháte očkovat, záleží na vašem osobním rozhodnutí.“ (Probuďte se! z 22. srpna 1965, česky nevyšlo)

  • Využíváme lékařskou péči, protože si vážíme života. (Skutky 17:28)

    „Svědkové Jehovovi využívají služeb lékařů, kteří jim pomáhají v případě nemoci. Milují život a podnikají vše, co je rozumné a odpovídá Písmu, aby si jej zachovali.“ (Strážná věž č. 8, 1976)

    „Svědkové Jehovovi ... lékařskou péči rádi přijímají. Chtějí si udržet dobré zdraví a žít co nejdéle. Někteří z nich, podobně jako křesťan Lukáš v prvním století, dokonce pracují jako lékaři. ... Náročné a obětavé práce zdravotníků si svědkové Jehovovi rozhodně váží. A za pomoc, kterou od nich dostávají, jsou vděční.“ (Strážná věž z 1. února 2011)