Přejít k článku

Jsou svědkové Jehovovi křesťané?

Jsou svědkové Jehovovi křesťané?

 Ano. Jsme křesťané, a to z těchto důvodů:

  •   Snažíme se věrně držet učení Ježíše Krista a napodobovat jeho chování. (1. Petra 2:21)

  •   Věříme, že Ježíš je jediným prostředníkem k záchraně, protože „v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni“. (Skutky 4:12)

  •   Ten, kdo se stává svědkem Jehovovým, je pokřtěn ve jménu Ježíše. (Matouš 28:18, 19)

  •   K Bohu se modlíme v Ježíšově jménu. (Jan 15:16)

  •   Věříme, že Ježíš je Hlavou neboli že mu byla svěřena autorita nad všemi lidmi. (1. Korinťanům 11:3)

 Od jiných náboženských skupin, které se hlásí ke křesťanství, se však v mnoha směrech lišíme. Například věříme tomu, že podle Bible je Ježíš Boží Syn, ne součást Trojice. (Matouš 16:16; Marek 12:29) Nevěříme tomu, že duše je nesmrtelná, že věčná pekelná muka jsou biblickou naukou ani že ti, kdo poskytují vedení v náboženských činnostech, by se měli nechat oslovovat tituly, které je vyvyšují nad ostatní. (Kazatel 9:5; Ezekiel 18:4; Matouš 23:8–10)