Přejít k článku

Proč svědkové Jehovovi neslaví Vánoce?

Proč svědkové Jehovovi neslaví Vánoce?

Mylné názory

Názor: Svědkové Jehovovi neslaví Vánoce proto, že nevěří v Ježíše.

Fakt: Jsme křesťané. Věříme, že zachráněni můžeme být pouze prostřednictvím Ježíše Krista. (Skutky 4:12)

Názor: Tím, že učíte, aby se neslavily Vánoce, rozdělujete rodiny.

Fakt: Rodina je pro nás velmi důležitá a Bible nám pomáhá rodinné vztahy upevňovat.

Názor: Připravujete se o vánoční atmosféru, která se vyznačuje štědrostí, pokojem a přáním všeho dobrého.

Fakt: Snažíme se být štědří a mírní každý den. (Přísloví 11:25; Římanům 12:18) Například naše shromáždění i kazatelská činnost probíhají v souladu s Ježíšovým pokynem: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Matouš 10:8) Kromě toho učíme, že pokojné podmínky může na zemi zajistit jedině Boží království. (Matouš 10:7)

Proč svědkové Jehovovi neslaví Vánoce?

  • Ježíš přikázal, abychom si připomínali jeho smrt, ne jeho narození. (Lukáš 22:19, 20)

  • Ježíšovi apoštolové a první učedníci Vánoce neslavili. New Catholic Encyclopedia říká, že „oslavy Ježíšova narození byly zavedeny až po roce 243 [n. l.]“, tedy víc než jedno století po smrti posledního apoštola.

  • Neexistuje žádný důkaz, že se Ježíš narodil 25. prosince. Datum jeho narození Bible neuvádí.

  • Jsme přesvědčeni, že Bůh Vánoce neschvaluje, protože mají kořeny v pohanských zvycích a rituálech. (2. Korinťanům 6:17)

Proč děláte z Vánoc spornou otázku?

Mnozí lidé slaví Vánoce, i když vědí, že tyto svátky mají pohanské kořeny a nemají žádnou podporu v Bibli. Mohlo by je napadnout: Proč by křesťané měli zaujímat takový neoblíbený postoj? Proč z toho dělat spornou otázku?

Bible nás povzbuzuje, abychom o věcech uvažovali „se svou silou rozumu“. (Římanům 12:1, 2) Učí nás vážit si pravdy. (Jan 4:23, 24) Ačkoli nám tedy záleží na tom, jak nás vidí druzí, dodržujeme biblické zásady, i když to znamená, že nejsme oblíbení.

Přestože Vánoce neslavíme, respektujeme, že se každý v této věci může rozhodnout sám. A těm, kdo je slaví, se do toho nevměšujeme.