Přejít k článku

Jak je činnost svědků Jehovových financována?

Jak je činnost svědků Jehovových financována?

 Naše celosvětová činnost je financována prostřednictvím dobrovolných darů zejména ze strany svědků Jehovových. a K tomuto účelu jsou tam, kde se svědkové Jehovovi scházejí, umístěny schránky na dary. Víc informací, jak přispět, najdete na našich stránkách pod odkazem „Dary“. Můžete si vybrat, jestli podpoříte celosvětovou činnost, místní výdaje nebo obojí.

 Svědkové Jehovovi nejsou povinni odvádět desátky ani nemusí přispívat žádnou předem určenou částkou podle výše svého měsíčního platu. (2. Korinťanům 9:7) Na našich náboženských setkáních nikdy nepořádáme sbírky a vstup je vždy zdarma. Neúčtujeme si poplatky za křty, pohřby, svatby či jiné náboženské služby. Nesnažíme se získat peníze na dobročinném prodeji pečiva, na trzích, při tombolách, hrách bingo, karnevalech, večeřích nebo podobných událostech. A příspěvky ani od nikoho nevyžadujeme. Informace o tom, kdo podpořil naši činnost, nejsou nikde shromažďovány ani oznamovány veřejně. (Matouš 6:2–4) Na našich stránkách ani v publikacích se neobjevují placené reklamy.

 Každý sbor svědků Jehovových připravuje měsíční účetní zprávu. Zpráva se čte na shromážděních, která jsou přístupná i pro veřejnost. Účetnictví každého sboru se pravidelně kontroluje, aby se zajistilo, že se s darovanými prostředky nakládá správně. (2. Korinťanům 8:20, 21)

Způsoby, jak přispět

 •   Schránky na dary: Na místech, kde se svědkové Jehovovi schází, jsou k dispozici schránky na dary, kam lze vhodit příspěvek v hotovosti nebo ve formě šeku.

 •   Online dary: V mnoha zemích funguje webová stránka „Zaslat dar svědkům Jehovovým“, na které si můžete vybrat, zda chcete poslat příspěvek pomocí své kreditní či debetní karty, převodem nebo jinou elektronickou metodou. b Někteří svědkové Jehovovi chtějí své příspěvky posílat opakovaně, a tak si zařídili trvalý příkaz, díky kterému teď každý měsíc dávají „něco stranou“. (1. Korinťanům 16:2)

 •   Plánované dary: Existují i jiné formy darů, které je potřeba dobře promyslet a někdy i zkonzultovat s právním poradcem. Díky takovému přístupu možná zjistíte, že váš dar byste mohli uplatnit ke snížení daní. Někteří lidé si také vyhledávají víc informací o darech, které nabývají platnosti během života nebo po smrti. V případě zájmu prosím kontaktujte místní pobočku svědků Jehovových a dozvíte se víc informací ohledně darů zahrnujících:

  •   bankovní služby

  •   zdravotní nebo penzijní pojištění

  •   nemovitosti

  •   akcie a cenné papíry

  •   závěti

 Pro víc informací o různých formách darů, které jsou ve vaší zemi dostupné, navštivte prosím stránku „Zaslat dar svědkům Jehovovým“.

a Na naši činnost přispívají i lidé, kteří ke svědkům Jehovovým nepatří.

b Víc informací se dozvíte ve videu Jak elektronicky zasílat dary.