Přejít k článku

Jsou svědkové Jehovovi kreacionisté?

Jsou svědkové Jehovovi kreacionisté?

 Nejsme. Svědkové Jehovovi věří, že Bůh stvořil všechno, ale s názory kreacionistů se neztotožňují. Proč? Protože mnohé z nich jsou v rozporu s Biblí. Zamyslete se nad následujícími dvěma příklady:

  1.   Délka šesti stvořitelských dnů. Někteří kreacionisté tvrdí, že Bůh stvořil všechno v doslovných šesti dnech o 24 hodinách. Avšak slovo „den“ se v Bibli může vztahovat na podstatně delší časové období. (1. Mojžíšova 2:4; Žalm 90:4)

  2.   Stáří země. Někteří kreacionisté učí, že země je stará pouhých několik tisíc let. V Bibli se však uvádí, že země a vesmír existovaly už před šesti stvořitelskými dny. (1. Mojžíšova 1:1) Svědkové Jehovovi tedy nic nenamítají proti věrohodným vědeckým závěrům, že země je stará možná miliardy let.

 I když věříme ve stvoření, nejsme odpůrci vědy. Jsme přesvědčeni, že ověřené vědecké poznatky jsou v souladu s Biblí.