Přejít k článku

Proč svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze?

Proč svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze?

Mylné názory

Názor: Svědkové Jehovovi nemají důvěru v medicínu, a proto žádnou léčbu nevyhledávají.

Fakt: Chceme pro sebe i pro své rodiny tu nejlepší lékařskou péči, jaká je dostupná. Pokud máme zdravotní problémy, vyhledáme lékaře, kteří mají zkušenosti s bezkrevní léčbou. Vážíme si pokroků na poli medicíny. Z bezkrevních postupů vyvinutých pro pacienty z řad svědků dnes mohou mít užitek všichni lidé. Díky této léčbě se pacienti v mnoha zemích mohou vyhnout rizikům, jako jsou nemoci přenášené krví, nežádoucí reakce imunitního systému a také lidské chyby.

Názor: Svědkové Jehovovi věří, že člověka může uzdravit víra.

Fakt: Uzdravování vírou nepraktikujeme.

Názor: Bezkrevní léčba je velmi nákladná.

Fakt: Léčebné postupy bez použití krve jsou úsporné. *

Názor: Mnoho svědků, včetně jejich dětí, každý rok umírá kvůli tomu, že odmítají transfuze.

Fakt: Toto tvrzení je naprosto nepodložené. Chirurgové běžně provádějí bez použití krve takové složité výkony, jako jsou operace srdce, ortopedické operace a transplantace orgánů. * Pacienti, včetně dětí, kteří nepřijali transfuzi, se obvykle uzdravují stejně dobře nebo lépe než ti, kteří ji přijali. * V každém případě nikdo nemůže s jistotou říct, že nějaký pacient zemře, protože krev odmítl, nebo že přežije, protože ji přijal.

Proč svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze?

Důvod je spíše náboženský než zdravotní. Jak ve Starém, tak i v Novém zákoně je jasný příkaz, abychom se zdržovali krve. (1. Mojžíšova 9:4; 3. Mojžíšova 17:10; 5. Mojžíšova 12:23; Skutky 15:28, 29) Navíc z Božího pohledu krev představuje život. (3. Mojžíšova 17:14) Krev tedy nepřijímáme jednak proto, že Boha posloucháme, a jednak proto, že k němu máme úctu jako k Dárci života.

Názory se mění

Bez použití transfuze se dají úspěšně provádět i složité operace

Dříve většina lékařů považovala takzvanou bezkrevní medicínu za extrémní, nebo dokonce sebevražednou. To se však v nedávných letech změnilo. Například v roce 2004 bylo v jednom lékařském vzdělávacím časopise uvedeno, že „mnoho postupů vyvinutých pro pacienty z řad svědků Jehovových se v budoucnu začne používat běžně“. * V jednom článku, který v roce 2010 vyšel v časopise Heart, Lung and Circulation, bylo napsáno, že „bezkrevní chirurgie by neměla být používána pouze pro S[vědky] J[ehovovy], ale měla by se stát nedílnou součástí každodenní chirurgické praxe“.

Tisíce lékařů po celém světě dnes používají metody omezování krevních ztrát a díky tomu jsou schopni provádět náročné operace bez transfuzí. Takové alternativy k transfuzím jsou dostupné i v rozvojových zemích a má o ně zájem také mnoho pacientů, kteří nejsou svědkové Jehovovi.

^ 6. odst. Viz Transfusion and Apheresis Science, svazek 33, č. 3, str. 349.

^ 8. odst. Viz The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, svazek 134, č. 2, str. 287, 288; Texas Heart Institute Journal, svazek 38, č. 5, str. 563; Basics of Blood Management, str. 2; Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, svazek 4, č. 2, str. 39.

^ 8. odst. Viz The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, svazek 89, č. 6, str. 918 a Heart, Lung and Circulation, svazek 19, str. 658.

^ 10. odst. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, svazek 4, č. 2, strana 39.