Přejít k článku

Jaký názor mají svědkové Jehovovi na rozvod?

Řídíme se tím, co o manželství a rozvodu říká Bible. Bůh vytvořil manželství s tím, že to má být trvalý svazek mezi mužem a ženou. Jediným biblickým důvodem pro rozvod je sexuální nemravnost. (Matouš 19:5, 6, 9)

Pomáhají svědkové těm, kdo mají v manželství problémy?

Ano, a to několika způsoby.

  • Publikace. Pravidelně se v nich rozebírají myšlenky, které můžou manželství posílit – dokonce i to, které vypadá, že se nedá zachránit. Podívejte se třeba do článků „Zachovejte si v manželství pevné pouto“, „Jak odpouštět“ a „Jak obnovit vzájemnou důvěru“.

  • Křesťanská setkání. O praktických radách z Bible, které se týkají manželství, se mluví na našich sborových shromážděních a sjezdech.

  • Sboroví starší. Tito muži manželským párům osobně pomáhají. Poukazují jim na biblické verše, jako je třeba Efezanům 5:22–25.

Musí sboroví starší schválit to, že se chce někdo ze svědků rozvést?

Ne. I když jsou starší někdy požádáni, aby manželům pomohli s jejich problémy, nemají právo jim říkat, co mají dělat. (Galaťanům 6:5) Když se ale někdo rozhodne rozvést se bez biblického důvodu, není z biblického hlediska volný pro nové manželství. (1. Timoteovi 3:1, 5, 12)

Jak se svědkové dívají na to, když někdo odejde od svého manželského partnera?

Bible manžele povzbuzuje, aby spolu zůstali, i když v jejich vztahu není všechno ideální. (1. Korinťanům 7:10–16) Hodně problémů se dá vyřešit tak, že se manželé upřímně modlí, řídí se biblickými radami a projevují si lásku. (1. Korinťanům 13:4–8; Galaťanům 5:22)

Někteří křesťané se ale rozhodli, že od svého partnera odejdou, a to z následujících velmi závažných důvodů:

  • Úmyslné zanedbávání hmotné péče o rodinu. (1. Timoteovi 5:8)

  • Fyzické násilí, které jednoho z partnerů ohrožuje na zdraví nebo na životě. (Žalm 11:5)

  • Snaha úplně partnerovi zabránit v uctívání Boha. Jeden z manželů například může nutit toho druhého, který je svědek Jehovův, aby nějakým způsobem porušoval Boží příkazy. Ten možná dojde k závěru, že odejít od partnera, je jediný způsob, jak může „poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi“. (Skutky 5:29)