Watchtower Library je knihovna Biblí a publikací, které vydali svědkové Jehovovi. Najdete v ní encyklopedii Hlubší pochopení Písma, různé knihy, brožury, letáky a časopisy. V knihovně jsou i praktické pomůcky pro studium Bible jako Index publikací Watch Tower Society Průvodce publikacemi svědků Jehovových. V kterékoli publikaci můžete vyhledat slovo, slovní spojení nebo odkaz na verš.