Přejít k článku

Připomínka Ježíšovy smrti

Jednou ročně se na několika tisíci místech po celém světě sejdeme, abychom si připomněli Ježíšovu smrt. Svým následovníkům totiž řekl: „Dělejte to na mou památku.“ (Lukáš 22:19) Další setkání se bude konat

v sobotu 27. března 2021.

Zveme vás, abyste se spolu s námi této výjimečné události zúčastnili. Stejně jako všechna ostatní naše pravidelná setkání i toto je přístupné veřejnosti. Neplatí se vstupné ani se nekonají žádné sbírky.