1. Timoteovi 2:1–15

  • Modlit se za lidi všeho druhu (1–7)

    • Jeden Bůh a jeden prostředník (5)

    • Odpovídající výkupné za všechny (6)

  • Pokyny pro muže a ženy (8–15)

    • Oblékat se cudně (9, 10)

2  Především všechny vybízím, aby úpěnlivě prosili, modlili se, přimlouvali se a vzdávali díky za lidi všeho druhu,  za krále a za všechny ve vysokém postavení,+ abychom mohli vést klidný a tichý život, v plné vážnosti a oddanosti Bohu.+  To je dobré a příjemné z pohledu našeho Zachránce, Boha,+  který si přeje, aby byli lidé všeho druhu zachráněni+ a přesně poznali pravdu.  Je totiž jeden Bůh+ a jeden prostředník+ mezi Bohem a lidmi,+ člověk Kristus Ježíš,+  který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny.*+ O tom se bude v pravý čas vydávat svědectví.  Kvůli tomuto svědectví jsem byl ustanoven kazatelem a apoštolem.+ Říkám pravdu, nelžu. Mám učit národy+ o víře a pravdě.  A tak si přeji, aby se všude, kde se sejdete,* muži modlili a pozvedali své ruce+ ve věrnosti Bohu, bez hněvu+ a dohadování.+  Ženy ať se zdobí slušnými* šaty, cudně* a se zdravým úsudkem,* ne složitými účesy, zlatem, perlami nebo velmi drahým oblečením,+ 10  ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které jsou oddané Bohu.+ 11  Ať žena naslouchá vyučování tiše* a s úplnou podřízeností.+ 12  Nedovoluji ženě vyučovat ani panovat nad mužem. Měla by mlčet.*+ 13  Vždyť nejdřív byl vytvořen Adam, až potom Eva.+ 14  A nebyl to Adam, kdo byl oklamán, ale žena. Byla úplně oklamána+ a zhřešila. 15  Žena ale bude chráněná rozením dětí,+ pokud vytrvá* ve víře, lásce a svatosti a bude jednat rozumně.*+

Poznámky

Nebo „za lidi všeho druhu“.
Dosl. „na každém místě“.
Nebo „vhodnými“.
Nebo „skromně, ohleduplně“.
Nebo „zdravou myslí, rozumností“.
Nebo „mlčky“.
Nebo „být tiše“.
Dosl. „vytrvají“.
Nebo „se zdravou myslí, zdravým úsudkem“.