Galaťanům 5:1–26

5  Pro takovou svobodu nás Kristus osvobodil. Proto se jí držte+ a nedejte se znovu zapřáhnout do jha otroctví.+  Já, Pavel, vám říkám, že pokud se dáte obřezat, Kristus vám nijak neprospěje.+  Každému, kdo se dá obřezat, znovu připomínám, že má povinnost dodržovat celý Zákon.+  Vy, kdo se snažíte být prohlášeni za bezúhonné* prostřednictvím Zákona,+ jste odděleni od Krista. Vzdálili jste se od jeho nezasloužené laskavosti.  My prostřednictvím ducha s nadějí toužebně čekáme na výsledek našeho prohlášení za bezúhonné* na základě víry.  V souvislosti s Kristem Ježíšem totiž není důležité, jestli je někdo obřezaný, nebo ne.+ Důležitá je víra, která působí prostřednictvím lásky.  Běželi jste dobře.+ Kdo vám zabránil poslouchat pravdu?  K tomu vás nepřesvědčil ten, kdo vás povolává.  Trocha kvasu prokvasí celé těsto.+ 10  Jsem přesvědčený, že vy, kdo jste v jednotě s Pánem,+ se mnou budete souhlasit. Ale ten, kdo vás znepokojuje,+ ať je to kdokoli, dostane zasloužený trest. 11  Bratři, pokud doteď kážu obřízku, proč jsem potom pronásledován? Vždyť v takovém případě by mučednický kůl*+ nikoho nepohoršoval. 12  Ať se ti, kdo se vás snaží zneklidnit, rovnou vykleští!* 13  Bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Neberte ale tuto svobodu jako příležitost k uspokojování tělesných tužeb+ a z lásky si navzájem služte.+ 14  Vždyť celý Zákon je naplněn* v jediném přikázání: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“+ 15  Pokud ale jeden druhého koušete a požíráte,+ dejte si pozor, abyste se navzájem nezničili.+ 16  Říkám: Žijte v souladu s duchem,*+ a nepodlehnete žádné tělesné touze.+ 17  Vždyť tělo je se svými touhami proti duchu a duch je proti tělu. Stojí proti sobě, takže neděláte to, co byste chtěli.+ 18  A navíc, pokud vás vede duch, nejste pod Zákonem. 19  Skutky těla jsou jasně patrné. Je to sexuální nemravnost,*+ nečistota, nestoudné chování,*+ 20  modlářství, spiritismus,*+ nepřátelství, spory, žárlivost, výbuchy hněvu, neshody, rozkoly, sektářství, 21  závist, opilství,+ divoké večírky* a podobně.+ Tak jako jsem vás varoval předtím, varuji vás i teď, že ti, kdo takové věci dělají, nezdědí Boží království.+ 22  Ale ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,+ víra, 23  mírnost a sebeovládání.+ Proti takovým věcem není žádný zákon. 24  Ti, kdo patří Kristu Ježíši, přibili na kůl tělo s jeho vášněmi a touhami.+ 25  Pokud žijeme duchem, dál se duchem nechme vést.+ 26  Nebuďme samolibí,+ neprovokujme jeden druhého k soupeření+ a nezáviďme si.

Poznámky

Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „čekáme spravedlnost“.
Nebo „vykastrují, stanou eunuchy“. Tím by ztratili způsobilost dodržovat Zákon, který prosazovali.
Nebo možná „shrnut“.
Dosl. „choďte duchem“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Řecky aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „kouzelnictví, užívání drog“.
Nebo „hýření“.